In Memoriam Robertas Slavėnas 2019
Radžiūnų bendruomenei 15 metų 2019 07 13 Alytaus rajonas
Daugiškiai tėvai sveikina savo vaikus abiturientus 2019 07 12
Daugų Vlado Mirono gimnazijos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventė-2019
Daugu abiturientų išleistuvių šokis-2019 07 12
Senosios Varėnos bendruomenės šventė 2019 07 06
Valstybes himnas ant Rumboniu piliakalnio 2019
Alovės Susiedai-2019 Dauguose
Valstybes diena Dauguose-2019 (Mindauginės)
Avarija prie Daugų 2019 07 05
Makniūnų Petrinių šventė-2019 Alytaus r.
Žagarių bendruomenės šeimos šventė-2019 Alytaus r.
Ansamblis "Rojaus obuoliukai" Gretos ir Gyčio vestuvėse 2019 06 28
Lenkijos lietuvių ansamblių sąskrydis per Jonines prie Galadusio ežero 2019 06 23
Jonines Alovėje-2019
Joninės Nemunaityje-2019
Joninės Simne-2019
Joninės Pivašiūnuose-2019
Joninės Tarzanijoje-2019
Joninės Dauguose-2019
Daugų Vlado Mirono gimnazijos šauniosios šokėjos 2019
Valkininkų Antaninių kermošius 2019
Ar Alytaus Dainų slėnis tinkama vieta šventei ir mugei? 2019 06 15
Alytaus miesto šventėje Šilo gatvėje-2019 06 14
Alytaus miesto šventė-2019
LineDance Draugystės tiltas. Palanga 2019 06 08
Sekminės Butrimonyse 2019
1 oji Komunija Punios bažnyčioje 2019 06 02
Punios Šv.apaštalo Jokūbo bažnyčios choras 2019 06 02
Genovaitė Švabienė su vaikais Rita ir Algiu 2003 m.
Alytaus r meno ir sporto mokykloje įteikti mokslo baigimo pažymėjimai 2019 05 30
Diskusija Dauguose dėl vandens motociklų plaukiojimo ežere 2019 05 27
Daugu vokalinis ansamblis 1999 m Luksnėnuose. Vlado Krušnos archyvas. PTV
Kančėnų moterų ansamblis 2019 Alytaus r
Daugų krašto moterų ansamblis Suvingio banga 2019
Genovaitė Švabienė 2019
Renovuojama Daugų Vlado Mirono gimnazijos sporto salė 2019
Simne palaidotas partizanas Albinas Ivanauskas Topolis Perlas 2019 05 18
Vandens motociklai Daugų ežere: Už ir prieš. 2019 05 18
Daugų Vlado Mirono 10-ajame kelyje ir bareljefo atidengimas 2019 05 15