Muzika vienija Varėnos ir Vokietijos Prenclau miestų žmones

Toks muzikos ir draugystės tiltas sujungė Varėnos  kultūros centro chorą  „Harmonija“ (vadovė Ilona Zalanskienė, chormeisterė Loreta Tiškienė, koncertmeisterė Elvyra Sinkevičienė) ir Vokietijos Prenclau  miesto chorą „Uckermarkischer  Konzertchor“ (vadovas Jurgen Bischof). Prenclau ir Varėną daugelį metų jungia draugystės  saitai ir partnerystė. Miestų ryšiai stiprėja ir auga, per  17 metų  palaikomi ir puoselėjami įvairiais projektais, persipynę  kolektyvų mainų programomis. Pirmasis chorų susitikimas įvyko 2015 metais, kai vokiečių deleguoti  dainininkai iš Prenclau dalyvavo muzikos ir menų festivalyje „Rudens sonata“, skirtame M. K. Čiurlionio 140 - osioms gimimo metinėms. Ir štai antrasis, nekantriai  lauktas susitikimas įvyko balandžio 27 d. - choras “Harmonija” išvyko į tolimą ir smagią kelionę. Choristus lydėjo ir nuoširdžiai jais rūpinosi kultūros ir sporto sk. vedėja Regina Svirskienė bei daug metų miestų partnerių ryšius palaikanti Tatjana Saulevičienė. Prie miesto rotušės, t.y. vietinės savivaldybės plevėsavo  Varėnos vėliava. Miesto meras Hendrikas  Zomeris pasitiko ir pasveikino varėniškių delegaciją, linkėdamas neišdildomų įspūdžių ir turiningos viešnagės. Dainingieji varėniškiai  apžiūrėjo jaukų Preclau miestą, Marijos bažnyčią, Domininkonų vienuolyną, Gėlių parką, kuriame yra ir Varėnos miesto „sodelis“. Svetingieji  vokiečiai nuvežė į Templin miestelio bažnyčią, kur charizmatiškasis  vargonininkas Helge Pflaging  šiltai sutiko  Varėnos  kolektyvą, pagrojo įspūdingais vargonais, suteikė džiaugsmo  mūsų talentingajam vargonininkui Kęstučiui Breidokui, leisdamas išbandyti šio unikalaus 1769 metų  instrumento  galimybes. Kitą rytrą vykome į Malcho miestelį, kur  jaukioje bažnytėlėje  mūsų koncerto šiltai  klausėsi  miestelio  ir  bažnyčios bendruomenė. Malcho  žymus savo labirintų parku. Lietuvaičiai entuziastingai išbandė savo orientacinius įgūdžius labirintuose, čia užteko adrenalino ir smagios nuotaikos.  Vakare laukė ypač svarbus ir atsakingas koncertas Prenclau Šv. Marijos Magdalenos katalikų bažnyčioje su choru „Uckermarkischer  Konzertchor“ ir J.Bischofo  vadovaujamu orkestru „Preubisches Kammerorchester“. Pilnoje žiūrovų bažnyčioje chorai pristatė savo specialias koncertines programas, pademonstravo  muzikinius gebėjimus ir meninį virtuoziškumą. Vokiečių publiką žavėjo ir solistai – jausmingas Neringos Akulavičienės sopranas, išraiškingas tenoro Alberto Tiškaus „Ūdrys“ .Ypač  gausūs aplodismentai, susižavėjimo šūksniai ir ovacijos skambėjo po bendrai atliktų kolektyvų dainų: Swing the „Prelude“, vokiškos  „Tanzen und Springen“, M.K.Čiurlionio harmonizuotos  populiarios lietuvių liaudies dainos „Oi giria, giria“. Vadovei  Ilonai Zalanskienei liejosi vokiečių  muzikantų pagyrimai ir komplimentai dėl emocionaliai atliktų dainų, puikaus repertuaro, temperamentingo dirigavimo. Širdį glostė santūriųjų vokiečių ašaros akyse, klausant “Harmonijos” nuoširdžiai atliekamų kūrinių. Tarptautiniai  „Chorų karai“  baigėsi  draugiška   vakariene restorane „Weinscheune“ su miesto valdžia, rėmėjais, miestų partnerių asociacijos  ir Preclau choro aktyvu. Už skanių  ir gausių vaišių stalą dėkojome restorano šeimininkui, o vakarą „vainikavo“  Varėnos ir Prenclau  apsikeitimas komplimentais ir dovanomis. Sekmadienį  mūsų chorui  teko  ypatinga garbė dalyvauti  ir  giedoti  Šv. Marijos Magdalenos bažnyčios pamaldų metu. Bažnyčios klebonas palaimino chorą „Harmonija“, linkėdamas  kuo geriausios kloties, taikos  ir Dievo palaimos . Turiningą dienos programą tęsė ekskursija po Schedt miesto nacionalinį parką ir muziejų. Dienos nuovargis išgaravo, kai abu chorai susitiko draugystės vakare.  Gausios vaišės, išmoningi patiekalai, saksofono  melodijos įsuko varėniškius ir šeimininkus  į bendrą dainų ir šokių sūkurį. Tiek varėniškiai, tiek  Prenclau kolegos visą vakarą džiugino siurprizais, dovanomis. Choras „Harmonija“ dėkingas visiems, kurių pastangomis įvyko šis neišdildomas kultūrinis susitikimas. Varėniškiai parvežė pačią vertingiausią dovaną savo kraštui – pačius gražiausius vokiečių atsiliepimus  apie nuoširdžius, kultūringus Varėnos rajono žmones.

 

 Renata Česnulevičienė

Komentuoti

112
Alytus
Alytus
Alytus
Alytus
Varėna
Alytus
Alytus
112
112
Alytus
Varėna
Daugai
Varėna
Alytus
Anonsas
Alovė
Alytus
Varėna
Daugai
Interviu
Daugai
Daugai
Alytus
Alytus
Dzūkija
Be temos
112
Varėna
Dzūkija
Dzūkija
Video
112
Varėna
Be temos
Daugai