Praeitam straipsnelį ne viską paminėjau, todėl trumpai apibendrinsiu likusias Daugų gyventojų kasdienybės aktualijas.

Gydymo įstaigos: Atsitikus sveikatos negalavimams kreipiamės į šeimos gydytojus, Dauguose jų turime du. Tai Ramunė Gaisrienė, klinikoje pavadinimu “Disolis”,

bei ambulatorijoje dirbanti Ilona Ališauskaitė. Miesto gyventojai susiskirstę į dvi barikadų puses, vieni yra “prisirašę” pas vieną, kiti pas kitą, kaip kam kuri yra patikimesnė, malonesnė. “Disolyje” dažnai lankosi daug gana profesionalių, aukštos klasės įvairių sričių medikų, todėl daugiškiams tai labai į naudą, nereikia važiuoti papildomai į Alytų, o kartais netgi ir į didmiesčius….O ambulatorijoje dirba senas, visiems taip pat gerai pažįstamas, kolektyvas, koridoriuose visą dieną nestinga daugiau ar mažiau negaluojančių žmonių. Čia taip pat atsilanko kartais kitų medikų-svečių. Kadangi R.Gaisrienė gyvena vietoje, todėl ją dažnai matome vakarais, kartais naktį vykstant pas nesveikuojančius savo pacientus, I.Ališauskaitei taip darbuotis lyg ir netenka, mat ji gyvena Alytuje. Kalbant su pažįstamais, išgirsti įvairiausių atsiliepimų apie paminėtas gydytojas, vieni giria, kiti peikia, bet taip yra pasakojama netgi ir jau apie mirusius daktarus Ugianskienę ir Korevą…taigi kunigai ir daktarai žmonėms palieka neišdildomus pojūčius ir prisiminimus visam gyvenimui, todėl tikriausiai vieningos nuomonės apie juos ir nesurasime. Be paminėtų dviejų gydytojų yra dar viena medicinos instancija, tai plotu pati didžiausia palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė. Jai vadovauja daktaras Egidijus Šerelis, taip pat kasdien važinėjantis iš Alytaus. Jam pakeitus prieš tai buvusią įstaigos vadovę Oną Kamičaitienę, atpūtė ir kiti vėjai. Galbūt ne veltui yra sakoma, kad nauja šluota geriau šluoja. Iš nuogirdų girdisi, kad dabartinis “šefas” mažiau paiso aukštesnės Alytaus valdžios ir daugiau visko išsireikalauja mūsų miesto ligoninei. Tačiau dar daug ko reikia ir matyt ne visko bus įmanoma išsikaulyti ir turėti, kaip tarkim pradingusio Dauguose rentgeno, taip pat atsitikus kažkokiai nelaimei, nėra tikslo kreiptis vakare ar naktį į ligoninėje budinčią slaugytoją (taip dabar pavadintos gailestingosios seselės), nėra jokių vaistų, priemonių suteikti reikalingą pirmają pagalbą ne ligoninės pacientams. Telieka šauktis iš Alytaus greitąją “ambulance” užrašytą arabiškai, t.y. iš dešinės į kairę. O jei kažkoks kraujavimas, ar dar kas nors svarbaus?..Niekam po to vistiek nepasiskųsi, taip surašyta pareigybinėse instrukcijose… Darbuotojos gauna nedidelius atlyginimus, tačiau darbo vietas saugoja dirbdamos vis geriau ir geriau (taip dabar rašoma ne vien ligoninėse, ber ir visose kitose įstaigose, argi ne taip?), bet ir kaip besistengtų, nežinia ar pavyks pakeisti vežamų pas jas gydytis senolių nuomonę, kad jie vežami jau tik čia numirt.(Negalvokit, kad taip ir yra, paprasčiausiai tokios srities jau ši ligoninė esti, žvilgterkim vėl į pavadinimą “palaikomojo gydymo ir slaugos…”). Policija. Ilgą laiką Daugų nuovada buvo Suvingio pastate, dabar gi ji prisiglaudusi seniūnijos antrajame aukšte. Visi rajono seniūnijų inspektoriai (dabar vadinami tyrėjais) turi savo žinioj po valdišką džipą, todėl yra daug lengviau susisiekti net ir su atokiausių kaimų gyventojais. Gaila, kad biurokratija yra užpuolusi bene labiausiai policininkus. Jie priversti daugiau rašyti nei dirbti praktiškus darbus… juk patys gal pastebėjote, kad atsitikus kokiai nors rimtesnei vagystei, atvykę pareigūnai kol viską “užformina”… niekadėjai spėja ir padus papustyti… kita bėda ta, kad panaikinus blaivyklas, girtuoklių mušeikų nebėra kur padėt. Įstatymas labai apribojo juos ilgėliau laikyti laikinojo sulaikymo kamerose. Užtai ir matome daug begulinėjančių “pavargusių”asmenų, juk policininkai jų į namus nesitemps… Žiniasklaidoje aukšti šulai mums visiems aiškina, kad vienokios ar kitokios prevencijos metu, smulkūs pažeidėjai bus tik perspėjami ar panašiai, tačiau iš tikrųjų labai dažnai tie patys geradariai savo pavaldiniams paliepia kuo daugiau surasti prasikaltusiųjų, nubausti juos administracinėmis baudomis ir taip papildyti valstybės biudžetą. Yra sumuojama kiekvieno pareigūno metinė tokių baudų suvestinė, pagal ją sprendžiamas darbuotojo pareigingumas… Dauguose pareigūnų ekipažas budi kasdien, dažniausiai iki 24 val.,savaitgaly jų darbo laikas būna ir ilgėlesnis. Atsitikus bėdai, jei nežinote Daugų nuovados tel.numerio, kvieskite policiją bendruoju telefonu 112, budėtojas nuspręs ką pas jus pasiųsti… Žmonės, kaip iš seniūnijos darbuotojų, kunigo, daktarų, taip ir iš policininkų nori kuo daugiau supratingumo, didesnės pagalbos. Būkit supratingesni vieni kitiems. Mirimas, šarvojimas, laidojimas. Be šių trijų žodžių tiesioginės reikšmės nėra apsėjusi nei viena šeima. Numirus artimam asmeniui, bet kurių šarvojimo reikmenų galima gauti Tyrylių parduotuvėje bet kuriuo paros laiku /jų internetinė svetainė . Jau išėjo mada mirusijį šarvoti namuose, todėl visi prašo Daugų klebono leisti pašarvoti artimąjį prie bažnyčios esančioje tam skirtoje salėje. Netgi daug kas yra susibaręs dėl prašomos už ją nuomos… taigi matai, ir numirus kartais nebūna ramybės, nes kaina atsižvelgiama kiek velionis per savo gyvenimą mokėjo Bažnyčiai ir pan. Bet kokiu atveju negalvokit, kad nuomos išvengsit, kad ir kaip uoliai tarnavote Dzievuliui. Mokyklos taip pat yra sulaukusios įvairių vertinimų, bet šįkart apie jas nediskutuosime, per daug painu (bent man taip atrodo iš pirmo žvilgsnio). Palikime kitiems apie jas parašyti… Daug kas pagalvojo, kad šiuose dviejuose “apsakymuose” aš prirašiau tik daug kritikos, viskas yra ir taip žinoma, o kur geresni dalykai? Man belieka atsakyti mūsų dzūko iš Subartonių, Vinco Krėvės žodžiais: “Geri darbai priešakyje bėga ir jų niekas nemato. Pikti gi pėdomis seka badomi, kad juos visi pastebėtų”. Danielius