Gintautas Šapoka "Alytaus naujienos" Politikas turi tarnauti tautai, valstybei, žmonėms, kurie jį išrinko. Teigiama, jei piliečiai nekontroliuos valdžios, tai valdžia juos kontroliuos ir iš jų išspaus paskutinius grašius. Arba jeigu piliečiai nesidomės, kaip naudojami jų pinigai, valdžia juos pasidalys su oligarchų struktūromis, neaiškios kilmės firmomis ar UAB. Alytaus rajono savivaldybės lėšomis išleistame leidinyje „Alytaus rajonas - čia gera gyventi“ gyvenimas Alytaus rajone nupieštas rožinėmis spalvomis. Žmonėms patogioje vietoje yra autobusų stotis, Alytaus seniūnijos pastatas, nuo jo netoli paštas, bankai, Registrų centras ir kitos įstaigos. Anksčiau viskas buvo labai toli. Tie, kurie skaito šias eilutes, manau, supras, kad viskas yra atvirkščiai. Pastaruoju metu apie Alytaus rajono merą Algirdą Vrubliauską pasirodė daug kritinių straipsnių. Kodėl įvyko toks politiko nuopuolis? Tai pirmiausia kenkia partijai, kuri jį delegavo į šį postą, rajonui ir ugdo abejingumą žmonėms. Tą parodo ir pastarieji rinkimai į Europos Parlamentą - Alytaus rajone dalyvavo labai mažai rinkėjų. O juk kaimo žmonės tikrai gauna nemažas išmokas iš ES fondų, rajone yra nemažai ūkininkų, kurie gauna ne vieną dešimtį tūkstančių litų. Galėjo A.Vrubliauskas ir savivaldybės komanda daugiau paagituoti žmones, jog jie suprastų, kad jei ne ES parama, kaime būtų liūdna. Manau, kad turėjo jausti ypatingą pareigą šiai agitacijai A.Vrubliauskas ir ištaisyti savo sesers klaidą, kai ta bandė neteisėtai pasiglemžti 800 tūkst. Lt už Žuvinto pelkes, bet jis pareigos nejautė. Apskritai politikas turėtų jausti atsakomybę žmonėms, kurie jį rinko. A.Vrubliauskas atsisakė Seimo nario mandato ir grįžo į savivaldybę daryti negražių darbelių. Papildomi Seimo nario rinkimai Lietuvai kainavo 500 tūkst. Lt. Jei tu garbingas politikas, kodėl negalėjai šių pinigų padengti iš savo kišenės? Juk ima žmonės paskolas būstams įsigyti, verslui vystyti ir t. t. Pilna kreditus teikiančių organizacijų: bankai, kredito unijos, taip pat privatūs asmenys. O juk tokios sumos, kaip rašė spauda, pritrūko mokykloms. Nenagrinėsiu tų peripetijų, su kuriomis susidūrė uždaromų mokyklų mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Priminsiu tik vieną faktą: uždaroma Radžiūnų mokykla buvo sujungta su Talokių mokykla, kurios pastatas tuo metu jau buvo pripažintas avariniu. Labai norisi sužinoti, ar tarybos nariai nutuokė apie šį A.Vrubliausko norą tokiomis priemonėmis sunaikinti kultūros židinį. Ir dar organizuotas uždaromų mokyklų spynų pakeitimas naktį prieš rugsėjo 1-ąją, kad mokiniai, jų tėvai ir mokytojai negalėtų atsisveikinti su mokyklomis. Man įstrigo faktas, kaip į Radžiūnų mokyklą susirinkę atsisveikinti moksleiviai su gėlėmis, tortais įeiti negalėjo į ją. Ir tuo metu besišaipydamas su mašina pasirodė rajono švietimo skyriaus vedėjas. Man įdomu, ar tu, A.Vrubliauskai, atsiuntei tą valdininką, ar jis pats sugalvojo? Beje, jau rašydamas šį straipsnį birželio 10 dieną sužinojau, kad šįmet lyg žadama palikti Talokių mokyklą su 12 mokinių. Tas rodo, kad valdžia mūsų išsigando, tai būtų pergalė prieš valdininkus, bet, aišku, mes jų paklausime, kodėl 2007 metais naikino mokyklas, kuriose buvo per 20 mokinių. Nekalbu apie rajono kapinių tvarkymo sistemą, nėra kam apipjauti žolės kapinių prieigose. Valdžia aiškina, kad tai turi atlikti patys gyventojai. Galima pritarti šitai minčiai, bet įdomu sužinoti, ar tu, pone Algirdai, irgi eini šienauti apie Pivašiūnų kapines, kur palaidoti tavo tėvai, ar Pivašiūnų kapinės turi atskirą privilegiją? Labai neaišku, kokiomis sąlygomis rajone konkursus laimi „Daugesta” ir „Verebiejų maistas”, kurių pagrindiniai akcininkai, kaip sakoma, yra vairuotojas Petras ir mechanikas Jonas. Gal už jų kyšo Alytaus valdininkų ausys, o jie tik priedanga? Bandysime susirinkime išklausyti šiuos pagrindinius akcininkus. Galbūt paaiškės negražūs dalykai, rajone daromi visai kitų asmenų. Visiškai nesuprantu, kuo nusikalto Miroslavo seniūnas Jonas Juravičius. Juk tu, A.Vrubliauskai, būdamas gyvulių daktaras, per televiziją komentavai J.Juravičiaus ligas. Pasakyk, ar tai buvo etiška? Net ir Priežiūros komitetas, kai jiems nuvežiau televizijos kasetę, stebėjosi šituo atveju. Gal tu ne visai mokėdamas lotynų kalbą supainiojai diagnozę ir taip apšmeižei žmogų. Kokią teisę turėjai komentuoti? Aš dabar kaip paslaptį galiu pasakyti, kokios yra J.Juravičiaus ligos, nes man pavyko perskaityti jo ligos istoriją (ligų pavadinimus išsiverčiau naudodamasis lotynų-lietuvių kalbų žodynu). Ligos yra šios: 1) daktarai jam uždraudė lenktis į priekį (o tai jau blogai, jeigu sutiksi viršininką ir nenusilenksi, bus didelis minusas, kiti seniūnai tikriausiai lenkiasi); 2) negali kelti daugiau nei 15 kilogramų (čia maža bėda, seniūno portfelis su popieriais ir pieštukais daugiau nesveria); 3) negali dirbti naktinio darbo (čia, galvoju, skųsis žmona, tad Jono delikačiai apie tai paklausiau. Jis atsakė: seniūnijoje tiek moterų, kad viską galiu atlikti ir dieną). Šaunuolis Jonas. O gal, A.Vrubliauskai, tau užkliuvo J.Juravičius, kai Balkasodžio kaimo gyventojai prašė panaikinti naktinę degtinės prekybą? Kaip vėliau paaiškėjo, ši parduotuvė ir neturėjo licencijos. Tarybos nariai, tikrinę žmonių prašymą, balkasodiškiams prižadėjo - prekybos nebus. Šiuo atveju sudarytai komisijai vadovavo Gediminas Krasauskas, mero pavaduotojas. Bet tarybos posėdyje visi pakeitė nuomonę, balsavo pagal A.Vrubliausko dūdelę ir licencija naktinei prekybai duota. Taip ir norisi Gedimino paklausti, kodėl taip pasielgei? Dar ir šiandien prisimenu, kaip Vilniuje Priežiūros komitete, kur buvau padavęs prašymą nubausti A.Vrubliauską, G.Krasauskas su Anele Auruškevičiene energingai gynė šį mero sprendimą. Įdomu, kuo tau užkliuvo J.Juravičius? Kad katafalku iš seniūnijos patalpose esančios šarvojimo salės mirusį seniūnijos žmogų paveža į bažnyčią? Skaičiuoji, kiek jis praranda darbo laiko? Jis tai atlieka nemokamai, iš krikščioniškos pareigos. Beje, į komisiją, kuri nustatė šią J.Juravičiaus kaltę, įėjo šios savivaldybės darbuotojos: Virginija Mačiulienė, Margarita Jonikienė ir Indrė Sinkevičiūtė. Apie mirusiuosius negalima kalbėti blogai, bet atsakyk, A.Vrubliauskai, kai neseniai mirė tavo motina, ar seniūnai ir savivaldybės darbuotojai atsisveikinti su ja atvyko valdišku transportu, ar nuosavu? Būtų labai įdomu sužinoti, juk daugelis tavo mamos net nepažinojo. O čia seniūnas palydi kiekvieną seniūnijos žmogų, užjaučia, paspaudžia ranką. Sakyk, kur tavo sąžinė? Gegužės 5 dieną teko būti rajono savivaldybėje, žiūriu, renkasi išsipuošę seniūnai, bet J.Juravičiaus nebuvo. Vieno seniūno paklausiau, kas čia bus ir kodėl nėra Jono. Man paaiškino - šiandien mero gimtadienis, todėl visi nustatytu laiku renkamės jo sveikinti, o J.Juravičius nevažiuoja. Sveikintojai, man atrodo, buvo suvažiavę valdišku transportu, gali, A.Vrubliauskai, tai patikslinti. Todėl dabar aš, kaip rajono gyventojas, rinkęs savivaldybės tarybą, reikalauju, kad tos pačios ponios V.Mačiulienė, M.Jonikienė ir I.Sinkevičiūtė nedelsdamos suskaičiuotų padarytas mokesčių mokėtojų išlaidas valdišku transportu vykstant į mero motinos laidotuves ir į gimtadienio šventę. Kiek žinau, tik merui leidžiama į atlaidus važinėti valdišku transportu, nes dabar kai kas šaudo į mašinas iš dujinių pistoletų. Neduok Dieve, netektume mero. Taip pat noriu sužinoti, kiek laiko seniūnai tą dieną nebuvo darbe, nes, kiek man žinoma, tą dieną A.Vrubliausko buvo atvykę sveikinti aukštesni valdininkai ir seniūnams teko ilgai laukti, kol bus priimti. Ar jiems sumokėta už tas valandas, o galbūt jau surašytas tarnybinis pranešimas, kiek jie nebuvo darbe? Duomenis noriu gauti per savaitę, priešingu atveju reikės kreiptis į kitas institucijas. Noriu pakalbėti apie savivaldybių rinkimus ir sudaromus partijų sąrašus. Į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) sąrašą įtraukta daug asmenų, kurie niekada nebus tarybos nariai, kurie pagal pareigas negali ten patekti. Tai seniūnai, mokyklų direktoriai. Sąrašas sudaromas tik rinkėjams bet kokia kaina privilioti. Ateina seniūnas pas žmogų ir klausia: ar aš tau esu padaręs ką blogo? Žmogus atsako - ne. Seniūnas vėl klausia: ar gali pabalsuoti už tą sąrašą, kur bus mano pavardė, kitaip aš neteksiu darbo? Žmogus sako - galiu. Jis pabalsuoja, seniūnas pasitraukia iš sąrašo, tada lieka A.Vrubliauskui palankūs žmonės. Ar ne gėda tau, A.Vrubliauskai, kad su kitais valdininkais taip apgaudinėji rinkėjus? Noriu įvardyti ir tuos, kurie taip nuolankiai sutiko būti įtraukti į sąrašus, tuo apgaudinėdami rinkėjus. Tai Rimantas Židanavičius, Dalia Burlinskienė, Vydas Raudonis, Rima Čelkonienė, Alvyda Urbanavičienė, Arūnas Laukaitis, Rimas Jarmala, Jonas Janavičius ir kiti. Manau, išvardytų asmenų rinkėjai artimiausiu metu paprašys pasiaiškinti, kodėl kiekvienuose rinkimuose nuolankiai sutinka dalyvauti, o po rinkimų pasitraukia iš sąrašų. Paklausime, kada baigs apgaudinėti rinkėjus ir ar prisižadės ateityje nevergauti viršininkams. Papasakosiu, kaip susirašinėjau su Seimo nariu Jurgiu Razma. Uždaromose mokyklose pakeitus spynas, parašiau jam laišką apie visus blogus A.Vrubliausko faktus rajone. J.Razma tylėjo keturis mėnesius, paskui, prispirtas Priežiūros komiteto, atsakė. Bet, kaip sako liaudis, aš rašiau apie tiltus, jis man atsakė apie miltus. Tiek to, sakau, kada nors jį sutiksiu ir paklausiu. Mirus mano svainiui, sesers Vidos Čigriejienės vyrui, kai į laidotuves atvažiavo daug TS-LKD narių, aš J.Razmai prisistačiau ir paklausiau, kodėl taip kiauliškai pasielgė. Sakau, Jurgi, sėdi su mano seserimi vienoje frakcijoje, be to, ir tave sesuo daug kartų asmeniškai informavo apie A.Vrubliausko savivalę, kaip tu taip galėjai pasielgti neatsakydamas į mano laišką? Jam buvo gėda nuo kitų TS-LKD narių žvilgsnių, nes aš ir jiems paaiškinau, kaip begėdiškai J.Razma pasielgė. Lyg sutarėme su juo toliau bendradarbiauti sprendžiant tuos klausimus, ir, kiek jam rašydavau laiškų apie A.Vrubliausko nusižengimus, jis man atsakydavo. Kai sužinojau tą faktą (anksčiau nežinojau apie Radžiūnų mokyklos prijungimą prie avarinio pastato), parašiau jam laišką su tokiu klausimu: Jurgi ar tu man atsakydamas po keturių mėnesių į laišką atsakei „ant durniaus“, ar nuslėpei faktą apie mokyklos prijungimą prie avarinio pastato? Juk jeigu apie tai žinojai, padėjai labai negarbingai tokiam žmogui kaip A.Vrubliauskas. J.Razma man daugiau neatsakė. Tada aš jam parašiau maždaug tokio turinio laišką: „Kas gali paneigti, kad tu nepadėjai paslėpti padaryto nusižengimo ir dabar, kaimiečių terminologija tariant (o tą, manau, žino ir veterinarai), esi kaip karvė prieš apsiveršiavimą. Mat būna tokia karvės būsena, kai lauki jos apsiveršiuojant, „ji nei mykia, nei veršiuojasi“. Manau, kad taip būna, gali paliudyti ir veterinaras A.Vrubliauskas.” J.Razma tyli ir šiandien, gal jaučia gėdos jausmą, o gal ir ne? Birželio 17 dieną būsiu TS-LKD partijos būstinėje ir prezidentūroje, nuvešiu jiems „Lietuvos ryto” komentarus apie tai, kaip A.Vrubliauskas puola J.Juravičių, kad katafalku pavežė numirėlį. Prezidentūroje būsiu todėl, kad mano alytiškis sūnus pristatys knygą apie Lietuvos tūkstantmetį, kuri labai patiko Prezidentui Valdui Adamkui. Galbūt ten irgi sutiksiu TS-LKD narių iš Seimo frakcijos ir bus proga papasakoti apie rajono valdininkų ir, aišku, A.Vrubliausko darbus. Kviečiu žmones aktyviai dalyvauti Gedulo ir vilties dienos minėjime, ten jums paplatinsime literatūros apie tai, ką daro A.Vrubliauskas, apie jo darbo metodus. Dabar trumpai apie save. Esu išleidęs dvi knygutes istorijos temomis, spaudai atiduota kita, rašau temomis, kurios netyrinėtos, daug medžiagos iš archyvų, turiu numatęs, ką išleisti keletą metų į priekį. Dabar supratau, kad reikia viską atidėti į šoną ir parengti publicistinę knygą „Kaip gera Alytuje gyventi Algirdui ir Aurimui“. Turiu daug medžiagos, bet prašau žmonių man siųsti medžiagą apie šių veikėjų nusižengimus adresu: Alytaus rajonas, Talokių kaimas, Gintautui Šapokai, elektroniniu paštu gintassapoka@mailbox.lt. Labai praverstų ir dokumentinė medžiaga. Reikia šią knygą išleisti esant šios kadencijos tarybai. Parašysiu, kodėl noriu išleisti tokią knygą, kad tokio lygio valdininkai kaip A.Vrubliauskas žinotų, kad viskam yra ribos.