2009 m. balandžio mėn. 12 d. ryte Alovės parapijiečiai ir svečiai gausiai rinkosi į daugiau nei dviejų šimtų metų senumo Šv. Trejybės bažnyčią. O prie šventoriaus vartų juos visus pasitiko kardais ginkluota velykinio karsto jaunieji sargai, tuo išties labai nustebindami čia pirmą kartą besilankančiuosius. Pasak šios bažnyčios ilgamečio klebono Stanislovo Stankevičiaus, tokia sargyba per Velykas čia jau visiems yra nuo seno įprastas reiškinys, o Lietuvoje, per šią krikščionišką šventę, ji organizuojama gal tik dviejose, trejose bažnyčiose. Džiugu, kad visi šviečiančiais veidais pasibuvę bažnyčioje išsiskirstė šeimomis švęsti tokios gražios šventės. O vaikai tuoj pat išmokę po keletą eilėraštuko posmelių pradėjo "lalauti", tai yra lankytis po trobas ir prašyti velykinių gražiai išmargintų kiaušinių. Visa tai foto, video reportažuose. Visus su Šv. Velykomis !!! Jums daug sveikatos ir begalinės laimės bei pasisekimo!!! .