Danielius Jakubavičius

Pagaliau galiu pasiūlyti pažiūrėjimui platesnės apimties Vasario 16-osios renginį iš Daugų: