Rugsėjo 26 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatytas ir patvirtintas Varėnos savivaldybės 2018–2028 metų strateginis plėtros planas. Dešimties metų rajono vizija pateikta aiškiai ir vaizdžiai, o tarybos nariai plano rengėjams klausimų neturėjo. Už plano patvirtinimą balsavo dvidešimt vienas tarybos narys, susilaikė du. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pasidžiaugė ir pabrėžė: „Svarbu, jog parengėme stiprų dešimtmečio strateginį planą su aiškia ir realia rajono vizija. Pats planas parengtas atsižvelgiant į rajono savitumą, aktualias realijas bei galimybes išnaudojant esamas stiprybes. Tai pagrindinis rajono plėtros dokumentas, kuriuo vadovaudamasi Varėnos rajono savivaldybės administracija rengia veiklos planus ir numato įvairius darbus. 2018–2028 m. Varėnos rajono vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu. Neatsilikdami nuo spartaus gyvenimo tempo, jausdami šiuolaikinio gyvenimo aktualijas, priimdami naujoves bei išnaudodami krašto gamtos grožį ir ramybės nuo miesto šurmulio galimybes, mes sieksime sukurti patrauklią vietą gyventi bei veiklai plėtoti. Šis strateginis planas turės užtikrinti tolygų rajono vystimąsi ir būti rajono plėtros pagrindu.“

Strateginį plėtros planą parengė Varėnos rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Į plano rengimą buvo įtraukti ir prie jo prisidėjo savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai, įstaigų specialistai, visuomenės veikėjai, įvairių sričių ekspertai, verslo bendruomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Buvo sudarytos trys visuomeninės darbo grupės: „Visuomenė“, „Ekonomika“ ir „Aplinka“. Atsižvelgiant į parengtą išsamią rajono socialinės-ekonominės situacijos analizę, diskusijas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis apie rajono perspektyvas, suformuluota nauja rajono vizija, kuri susideda iš trijų sudedamųjų dalių: 1. Patraukli vieta ir naujai kartai, ir aktyviam, kuriančiam, išsilavinusiam gyventojui. Išsikeltas siekis – išlaikyti esamą gyventojų skaičių rajone, taip pat pritraukti naujus, išvykusius iš rajono gyventojus, panaudojant patrauklios gyvenamosios aplinkos aspektus, tai yra jaukioje, tylioje gamtos apsuptyje sukurta palanki aplinka, patogi gyvenimui infrastruktūra. 2. Palankios sąlygos verslui, poilsiui bei gamtiniam ir kultūriniam turizmui. Siekiama sukurti palankias sąlygas vietiniam verslui, naujoms investicijoms ir pozicionuoti Varėnos rajoną kaip aktyvaus, aplinkai draugiško verslo ir turizmo kraštą. 3. Išvystytos sveikatinimo ir socialinės paslaugos atvykstantiems. Atsižvelgiant į unikalias gamtines sąlygas, pradėti vystyti naują, specializuotą verslo kryptį – sveikatinimo ir socialines paslaugas atvykstantiems asmenims (orientacija į vyresnio amžiaus tikslinę grupę), kuri sukurtų naujas ilgalaikes darbo vietas. Mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, kalbėdamas apie naująjį strateginį planą ir išsikeltą siekį vystyti specializuotą verslo kryptį teikti sveikatinimo ir socialines paslaugas, pastebėjo: „Senėjančiame ir vis turtingesniame pasaulyje kiekvienas regionas gali rasti neišnaudotų galimybių ir neužpildytų nišų – įvairiausių sveikatingumo, rekreacijos, gydymo, slaugos, sporto ir pramogų paslaugų reikės vis daugiau. Ateityje dominuos ne daiktų gamintojai, o naujus poreikius, potyrius kuriantys, sveikatą palaikantys ir laisvalaikį užpildantys verslai.“

Plano rengėjai teikė didelį dėmesį Varėnos krašto gamtos grožiui, unikalumui, švarai ir ekologiškumui. Tai puikiai galima išnaudoti pritraukiant tiek naujus gyventojus, tiek investuotojus. Šioje aplinkoje gera ir patogu gyventi. Visiems gyventojams pasiekiamos švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos, išplėtota ir prieinama kultūros ir sporto infrastruktūra. Paslaugų kainos žemesnės nei didmiesčiuose. Meras Algis Kašėta atkreipė dėmesį, jog Varėna yra geografiškai palankioje vietoje, arti Vilnius ir tai duoda papildomų privalumų. Kitas svarbus šiuolaikiško gyvenimo aspektas – verslą sukurti, dirbti daugeliui užtenka kompiuterio ir interneto ryšio, o gyvenimas patrauklioje, švarioje ir netriukšmingoje vietoje vis labiau vilioja nei miesto šurmulys.

Taigi krašto vizija – šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu. Tai siunčiama žinia mums visiems, investuotojams, turistams bei būsimiems krašto gyventojams. Strateginis plėtros planas bus įgyvendinamas jame numatytas priemones perkeliant į kiekvienų metų savivaldybės strateginio veiklos plano programas ir taip užtikrinant plano įgyvendinimo kontrolę bei poveikio rajono raidai vertinimą. Šiuo planu vadovausis ne tik Varėnos rajono savivaldybės administracija, bet ir savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos bei kontroliuojamos įmonės, planuodamos savo veiklą ir rengdamos savo planus. 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė