Iširus kolūkiams, rajone, kaip ir visoje šalyje, liko nenaudojamų, tinkamai neprižiūrimų ir naujai paskirčiai nepritaikytų statinių. Seni pastatai jau ganėtinai apgriauti, tapę vaiduokliais. Jie kelia grėsmę visuomenei, darko bendrą kraštovaizdį. Po statiniais ir aplink juos dirvonuoja nemažai nenaudojamos derlingos žemės. Didžioji dalis senų apgriuvusių kolūkių statinių pripažinti bešeimininkiais pastatais ir stovi laisvoje valstybinėje žemėje, tad jų sutvarkymu rūpinasi vietos valdžia. Varėnos rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama Europos Sąjungos parama, įgyvendina projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“. Iki šių metų birželio mėnesio numatyta nugriauti 14 apleistų bešeimininkių pastatų urbanizuotose Varėnos rajono teritorijose. Griovimo darbus atlieka viešąjį pirkimą konkurso būdu laimėjęs rangovas UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Darbų techninę priežiūrą vykdo UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“.

Vasario 2 d. savivaldybėje vyko susitikimas su rangovo ir techninės priežiūros atstovais. Susitikimo metu aptarti atliekami griovimo darbai, projekto keliami reikalavimai bei visi vykdytojų įsipareigojimai. Į sąrašą įtraukti objektai apžiūrėti ir vietoje. Griaunami šie bešeimininkiai pastatai:

1.   Ferma, Samanų g. 78, Urkionių k., Matuizų sen.

2.   Ferma, Gandrų g. 11, Pilvingių k., Merkinės sen.

3.   Karvidė, Gandrų g. 13, Pilvingių k., Merkinės sen.

4.   Garažas, Gandrų g. 15, Pilvingių k., Merkinės sen.

5.   Kombainų garažas, Gandrų g. 19, Pilvingių k., Merkinės sen.

6.   Karvidė, Mokyklos g. 1A, Žilinų k., Jakėnų sen.

7.   Veršidė, Mokyklos g., Žilinų k., Jakėnų sen.

8.   Sandėlis, Mokyklos g., Žilinų k., Jakėnų sen.

9.   Daržinė, Mokyklos g., Žilinų k., Jakėnų sen.

10.   Karvidė, Dvaro g., Kareivonių k., Jakėnų sen.

11.   Veršidė, Dvaro g., Kareivonių k., Jakėnų sen.

12.   Veršidė, Miško g., Dainavos k., Vydenių sen.

13.   Sandėlis, Liepų g. 1D, Gudžių k., Varėnos sen.

14.   Kiaulidė, Valkos g., Vydenių k., Vydenių sen.

Įgyvendinant projektą, bus rekultyvuota kasybos darbais pažeista žemė (karjerai) saugomose Varėnos rajono teritorijose:

1.   Panaros k., Merkinės sen., plotas 0,35 ha.

2.   Naujalių g., Marcinkonių k., Marcinkonių sen., plotas 0,56 ha.

3.   Gaidžių g., Marcinkonių k., Marcinkonių sen., plotas 0,43 ha.

Projektui įgyvendinti nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 309 522 Eur, iš jų: Europos Sąjungos lėšų – 263 094 Eur, savivaldybės biudžeto lėšų – 46 428 Eur. Ateityje numatomas ir kitas bešeimininkių pastatų griovimo etapas.   

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė