Rūta Averkienė

Varėnos sporto centro baseinas duris atvėrė vos prieš metus, tačiau jame intensyviai organizuojamos įdomios veiklos, užsiėmimai ir net respublikinės varžybos jau skaičiuojami dešimtimis. Jų dėka jaukų Varėnos baseiną renkasi ne tik vietiniai, bet ir kitų miestų įvairaus amžiaus vandens pramogų mėgėjai. Ypatingai sveikintinos veiklos, kuriose dalyvauja mokiniai. Vienas iš geriausių pavyzdžių – sėkmingai baigtas praėjusių metų rudenį pradėtas įgyvendinti projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“, kuriame dalyvavo net šimtas dešimt visų rajono bendrojo lavinimo mokyklų antraklasių.  Jie jau džiaugiasi įteiktais projekto baigimo pažymėjimais.

Programa buvo suskirstyta į dvi dalis – pirmąją dalį jos dalyviai baigė praėjusių metų pabaigoje, na, o šiemet baigė antrąją – iš viso trisdešimt dviejų plaukimo pamokų kursą.

Šventinio renginio metu jaunieji plaukikai baseine plaukdami penkiasdešimt metrų pademonstravo, ko išmoko su puikių trenerių Gyčio Kašėtos, Gedimino Baryso ir Šarūno Krisiulevičiaus  pagalba. Jų plaukimo įgūdžiais džiaugėsi ir tėveliai. Renginį nuotaikingai vedė Varėnos sporto centro direktoriaus pavaduotoja Irena Mikalauskienė.

Projekte dalyvavo ir plaukti  mokėsi  Varėnos „Ryto“ progimnazijos, Merkinės V. Krėvės gimnazijos, Matuizų pagrindinės mokyklos, Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos, Panočių pagrindinės mokyklos ir  Žilinų pradinės mokyklos mokiniai. „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2017“ programa buvo išskirstyta į grupes pagal mokyklas, plaukimo pamokos vyko pagal patvirtintą grafiką.

Mokyklų vadovai džiaugiasi, kad jų mokiniai turėjo galimybę dalyvauti šiame projekte ir pramoko plaukti. Jie dėkoja Lietuvos plaukimo federacijai, Varėnos rajono savivaldybei, projektą koordinuojančiam Varėnos sporto centrui ir išsakė pageidavimus projekte dalyvauti kasmet, jei tik jis Varėnos baseine vyks.

Matuizų pagrindinės mokyklos direktorius Kęstutis Bartkevičius pažymėjo, jog šio projekto nauda yra vienareikšmiškai didelė. „Nors iš pradžių kai kuriems tėvams gal ir buvo abejonių, ar verta jų vaikams projekte dalyvauti, tačiau dabar visi – ir mokytojai, ir tėvai, ir, be abejo, vaikai, esame labai patenkinti. Darėme viską, kad vaikai turėtų galimybę lankyti plaukimo užsiėmimus. Pastebėjome, kad mokiniai, kurie mokėsi plaukti, šiais metais net sirgo mažiau.  Esame labai dėkingi projektą profesionaliai vykdžiusiam jo koordinatoriui Varėnos sporto centro projektų vadovui Rolandui Markinui bei atsakingai vaikus plaukti mokiusiems treneriams. Tikimės, kad kitąmet matuiziškiai mokiniai vėl jame dalyvaus“, – kalbėjo direktorius K. Bartkevičius.

Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos Kūno kultūros mokytojas Valdas Lukšys sakė, jog Varėnos baseine vykęs mokinių mokymo plaukti projektas tikrai sveikintinas, nes kai kurie vaikai ne tik pramoko, bet net ir išmoko plaukti, nustojo bijoti vandens. „Mes labai geranoriškai dalyvavome projekte. Kadangi su vaikais į Varėnos baseiną teko važinėti vieną kartą į savaitę, net ir kitas pamokas derinom taip, kad vaikai galėtų lankyti plaukimo pamokėles. Už gražias iniciatyvas, kurios prisideda prie mokinių sveikatinimo, esam labai dėkingi projektą inicijavusiems ir sėkmingai vykdžiusiems Varėnos sporto centro darbuotojams“.

Antrokus plaukti mokę treneriai:  Gytis Kašėta, Gediminas Barysas ir Šarūnas Krisiulevičius – mokinių pastangas įvertino teigiamai. „Nors vieni įgūdžių plaukti įgijo daugiau, kiti – mažiau, tačiau žinant, kad kai kurie iš jų apskritai bijojo vandens, plaukimo rezultatai džiugina“.

Visi dalyvavę projekte mokiniai gavo pažymėjimus, kuriuose nurodyta, kokių gebėjimų jie įgijo. Programos metu mokiniai turėjo įgyti šiuos įgūdžius: bendrą pripratimą prie vandens, įgyti kvėpavimo kontrolės vandenyje įgūdžius, kvėpavimo pratimus atliekant per burną ir per nosį, gebėti sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu (ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau kai 1 m. gylio), gebėti plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, gebėti slinkti ant krūtinės ir nugaros, kai skirtinga rankų padėtis, keisti kūno padėtį, išlaikyti lygsvarą vandenyje, gebėti atlikti šuoliuką į vandenį nuo bortelio ant kojų, gebėti saugiai išlipti iš vandens arba pasiekti saugią vietą, t.y. sienelę, takelį ar negilią baseino vietą, gebėti judėti į priekį atliekant ritmingus kojų judesius su lenta ant nugaros ir iškvepiant į vandenį ant krūtinės (25 m), gebėti nuplaukti 25 m. ant nugaros ar ant krūtinės be pagalbinės priemonės, gebėti įšokus į baseiną nuo bortelio, susiorientuoti po vandeniu, iškilus į paviršių plūduriuoti giliame vandenyje, gebėti atlikti šuoliuką (nuo bokštelio ar bortelio) ir nuplaukti 50 metrų keičiant plaukimo būdą.

Projektą koordinavę Varėnos sporto centro darbuotojai, pasakodami apie laimėtą ir Varėnoje sėkmingai įvykdytą mokiniams tikrai reikalingą projektą, pažymi, kad rajono mokyklos noriai prisijungė prie jo vykdymo ir jame dalyvavo beveik visi rajono antrokai. „Dabar jau galime įvertinti, jog šis plaukimo projektas yra labai svarbus ir atnešė realią naudą vaikų mokymui plaukti. Mokiniai, baigę šiuos mokymus, jau tikrai nebebijo vandens, drąsiai paneria, plaukia ant nugaros arba krūtine. Vaikams buvo suteiktos būtiniausios žinios apie saugaus elgesio taisykles baseine ir atviruose vandens telkiniuose, teikiamus malonumus ir galinčius iškilti pavojus, higienos reikalavimus lankant baseiną. Individualių vaikų pasiekimų įvertinimas mokantis plaukti yra aiški žinia tėveliams – ar jų vaikai pasiekė ugdymo tikslus, ar dar reikia papildomai skirti dėmesio pradinio plaukimo įgūdžiams tobulinti. Juk plaukimas yra ne tik maloni sporto šaka, bet ir būtinas įgūdis. Baigę šią programą, mokiniai gal netgi panorės aktyviai sportuoti lankydami tikras treniruotes. O mes dėsime visas pastangas, kad ateinančiais mokslo metais Varėnos baseine galėtų plaukti visi Varėnos rajono antrokai“.