Rugsėjo 23 dieną Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta pedagogės Joanos Grigaitienės knyga apie Varėnos rajono gydytojus „Svajonės pašaukti“. Į knygos sutiktuves atvyko gausus būrys medikų bendruomenės narių.

Dar visai neseniai šventėme Joanos knygos apie mokytojus sutiktuves, šiandien – džiaugiamės knyga apie gydytojus. Pasak autorės, gydytojo ir mokytojo profesijos – tarsi seserys dvynės. Gydytojas stengiasi įsiskverbti, pažinti, išstudijuoti ir prižiūrėti kūną, mokytojas – atverti dvasios šaltinius, aptikti kūrybinius pradus, ir tik tada įmanoma visavertė asmenybės būtis.

J. Grigaitienė kreipėsi į susirinkusiuosius, – „likimas man buvo palankus, ir šiandien štai dar vienas svajonės išsipildymas – antroji apybraižų knyga. Tai lyg ėjimas paskui kitų svajones. Todėl esu nepaprastai dėkinga visiems, kurie lydėjo mane tais keliais. Dėkinga už tikėjimą ir pasitikėjimą. Tikėjimą mano pasirengimu tokį darbą atlikti. Ir pasitikėjimą, kad neperžengsiu leistinos ribos, perteikdama gautą informaciją. Juk pokalbių metu buvo leidžiama įžengti ne tik į namus, bet ir  savotiškai patekti į vidinį asmenybės pasaulį, sužinoti, suvokti kur kas daugiau, negu žmogus norėtų viešai paskelbti. Esu dėkinga už tokią didelę laimę patirti, kokie gražūs žmonės atvirumo valandėlėmis. Kartais pravartu atsigręžti į praeitį – į savo būties kelią, kad įsitikintum, koks bevertis būtų kūnas (arba jo visai nebūtų), jei ne gydytojų rūpestis jo būkle ir pastangos vis dar suremontuoti. Ir skalpelis gerose rankose, ir žodis iš širdies dažnai priartina prie stebuklo: pradedamas antrasis gyvenimas, už kurį privalu dėkoti jį sugrąžinusiam. Bet užtenka medikui slystelti, ir prasideda kaltinimų griūtis... Mes, atrodo, gyvename tokiame laikotarpyje, kai užmirštamas žmogus. Dažnai nenorima suprasti, uniforma – baltas chalatas slepia tokį pat jautrų, pažeidžiamą, išgyvenantį dramas ir džiaugsmą, pakilimus ir praradimus žmogų. Laikas juos visus grūdina savo žaizdre po vieną, ir kiekvieną kitaip... Šis mano darbas – tai lyg atsvara tam negatyvui, kuris veši spaudoje, interneto portaluose “.

Autorė taip pat atsiprašė visų, kurių lūkesčiai neišsipildė, kurie tikėjosi save pamatyti kitokį.

Gražių žodžių medikams negailėjo knygos įžangos žodžio autorius, Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta. Kas būtų Varėna be gydytojų ir mokytojų? Malonu, kad mūsų gydytojai aktyvūs kultūriniame gyvenime, yra visuomeniški, pilietiški, atsakingai dalyvauja rajono savivaldybės tarybos veikloje. „Joana – puiki metraštininkė, viską perteikia ir subtiliai, ir įžvalgiai, man padėjo kitaip įvertinti žmones, kuriuos sutikdavau ligoninės koridoriuose. Gydytojai verti ne vienos knygos. Linkiu Dievo palaimos“.

Gydytoja Asta Antanina Tamulevičienė pasidalijo prisiminimais apie darbą Varėnos ligoninėje, ligoninės vyr. gydytoją Antaną Černiauską, kolegas Eduardą Jūrą, Eleonorą Žičkuvienę, Mildą Butkienę, Aldoną Tarailienę, Alvydą Druskinį, laikus kai ligoninė plėtėsi, atvykdavo jauni specialistai,  kai kasmet čia po 500-600 kūdikių gimdavo. „Knyga sujaudino ir sujaukė nusistovėjusį ritmą, vėl pradėjau sapnuoti, kad operuoju“.

Joanos Grigaitienės buvęs mokinys, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas, dr. Tomas Balkelis, džiaugėsi galėjęs įvertinti savo mokytojos darbą. Šis apybraižų rinkinys – simbolinis paminklas kelioms gydytojų kartoms, turintis išliekamąją vertę dėl surinktos originalios medžiagos gausos ir kokybės. Čia ir biografijos, ir giluminiai interviu, ir gydytojų psichologija, tarpusavio santykiai, ir socialinio gyvenimo pavyzdžiai. Naudotas žodinės istorijos metodas (jis itin populiarus jaunų istorikų tarpe). Knyga apipavidalinta autorės surinktomis istorinėmis nuotraukomis, jos pačios  poezijos posmais, popieriaus karpiniais.

Joanai Grigaitienei dėkojo, kūrybinių minčių, neblėstančios energijos ir trečiosios knygos linkėjo Varėnos ligoninės direktorius Algirdas Miklyčius, vyr. slaugos administratorė Alma Kalantaitė, gydytojai Jūratė Guogienė, Rasa Kačiurinienė, Adelė ir Stasys Ilginiai, Marytė ir Alfonsas Jakelevičiai, Rimantas Miliūnas, Pavelas Venskus, Virginija Druskinienė ir kt., kolegos pedagogai, mokiniai.

Knygos autorei ir visiems herojams koncertą dovanojo J. Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai Goda Debesiūnaitė, Gabija Krupovičiūtė, Aistis Tamulevičius (mokytos Renata Bakulienė, Aldona Jakavonienė).

Varėnos viešosios bibliotekos metodininkė Daiva Armonienė