Štai kaip puikiai Varėnos rajono Valkininkų gimnazijos mokiniai šoko pagal ukrainiečių dainą. 

Video: