Kviečiame pasižiūrėti Valkininkų Antaninių šventės kermošiaus videoreportažo: