Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

 V.A. Kaliūnas gimė 1939 m. sausio 9 d. Senojoje Varėnoje vargonininko ir valsčiaus viršaičio šeimoje. 1945 m. visa šeima ištremta į Permės sritį. Sugrįžęs į Lietuvą, 1960 m. įstojo į J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumą ir įgijo choro dirigento specialybę. Vėliau studijavo Valstybiniame dailės institute dailės pedagogiką, Maskvos B. Ščiukino teatro institute režisūrą. 1969–1971 metais dirbo Juozo Miltinio vadovaujamame Panevėžio dramos teatre, 1971–1978 – Vilniaus statybininkų kultūros rūmų liaudies teatro režisierius, 1978–1979 – Telšių kultūros mokyklos režisūros dėstytojas, 1979–1993 m. – Vilniaus kultūros mokyklos dėstytojas, 1994–1997 – Varėnos muzikos mokyklos vaikų dramos teatro mokytojas, 1997–2000 –Varėnos moksleivių kūrybos centro vaikų dramos būrelio vadovas, šiuo metu – laisvas menininkas.
                      Reiškiasi įvairiose meno srityse: dailėje, meninėje fotografijoje, teatro režisūroje, pedagogikoje ir eseistikoje. Surengė kelias dešimtis personalinių ir kolektyvinių tapybos ir fotografijos parodų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo pleneruose Lenkijoje ir Italijoje.

 Apdovanotas diplomais ir garbės raštais už vaidmenis spektakliuose, režisūrą bei parodinę veiklą. Dirbdamas Vilniaus statybininkų kultūros rūmų (1966-1969) ir Aušros klubo liaudies teatruose pastatė 5 spektaklius, kuriuose ir vaidino. Jo režisuotas spektaklis V. Radzevičiaus „Trys mažytės voverytės“ respublikiniame vaikų teatrų konkurse laimėjo 3 vietą ir buvo transliuojamas per LTV (1968). Už Profesoriaus vaidmenį spektaklyje „Rūt“ sąjunginiame teatro kolektyvų konkurse apdovanotas I laipsnio diplomu (1966).

2010 m. išleido biografinį kūrybos albumą „Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai“. Leidinyje atssispindi ne tik asmeniniai autoriaus išgyvenimai, bet ir gimtojo krašto grožio bei kultūrinio paveldo įprasminimas. Albumo sudarytojas, profesorius, habilituotas daktaras Antanas Andrijauskas V. Kaliūną apibūdina kaip vieną nuoširdžiausių Lietuvos, o ypač Dzūkijos gamtos grožį atskleidžiančių menininkų, kurio kūryba nusipelno būti prieinama kuo platesniam žiūrovų ratui. Geriausi V.A. Kaliūno vaizduojamojo meno kūriniai tarsi išplėšia iš būties srauto esmingiausius jo gimtojo krašto gamtos ir kasdienio žmonių gyvenimo fragmentus. Jis mylėjo paprastus kasdienio vargo ir rūpesčių kamuojamus Dzūkijos krašto žmones, kuriuos vaizdavo su meile ir nuoširdžia užuojauta.

2011 m.  V. A. Kaliūnas už aktyvią kūrybinę ir visuomeninę veiklą, fotografijose ir paveiksluose įamžintą Varėnos krašto gamtos grožį ir unikalumą apdovanotas savivaldybės kultūros premija ir kultūros ir meno tarybos ženklu „Sidabrinė bitė“. 

Parengė L. Cibulskienė

Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė