Vos nepaskendo ekskavatorius

Vienos Alytaus įmonės apie pusė milijono litų kainuojantis ilgastrėlis ekskavatorius prieš kelias dienas vos nepaskendo UAB "Daugų žuvis" priklausančiame tvenkinyje. Pirmą dieną vikšriniam gigantui įlūžus ir esant minimaliai pagalbai, jam nepavyko išsikrapštyti.Pasidžiaugta, kad nors apdairiai ekskavatorininkai iš vakaro "skenduolį" metaliniu lynu (trosu) parišo už rimtos atramos - atvykusio vaduoti kito ekskavatoriaus, antraip kitą dieną galėjo jau ir nesimatyti durpėse įsmigusio "Case" markės "duobkasio"... na, o vėliau pastiprinus gelbėtojų gretas, ačiū Dievui įsmigėlis buvo laimingai ištrauktas. (Dėkoju žiūrovui atsiuntusiam nuotraukas.)