Keisti dalykai dedasi mūsų šalyje; pavyzdžiui kaip ir prieš kiekvienus įvairius rinkimus "dėdės" žada auksinį rytojų, taip pat pridėdami, kad tą laimingą ateitį kurs pasitariant su mumis visais, ir kad vos ne mūsų bus lemiamas žodis priimant rimtus sprendimus. Na, o kaip gavosi? Eina kalbos, kad rajono savivaldybės taryboje aptariant "tas rimtas" problemas tikrai būna nemažos diskusijos ir daug prieštaravimų siūlomiems projektams patvirtinti. Tačiau atėjus balsavimo metui, tų prieštaraujančių belieka vos 3-4, visų kitų rankos būna pakeltos už. Nepaslėpsi ylos maiše, šitame reikale didžiulę įtaką turi tamsta meras. Pasipriešinus gali iškilti nenumatytų problemų darbe... Dar viena pastebėjimas. Praėjus nemažiems debatams dėl nuovados statybų, po neseniai vieno įvykusio renginio rajono savivaldybės vicemeras G. Krasauskas man paaiškino, kad dėl statybų vietos parinkimo bene kalčiausi policijos atstovai, nes pasak jo - policija nepanoro kitos vietos kaip tik šioje paežerėje, antraip nuovados nebūtų Dauguose. Žmonės parodė didelį vieningumą rinkdami parašus ir pinigus įvarioms kolsultacijoms, kad nebūtų įgyvendinta šios statybos. Tačiau kol kas valstybinės institucijos tyli, delsia. O darbai įsibėgėja. Matyt užrašai ant statybvietės tvoros Skirnuvos - Mondestos darbuotojus skatina kuo greičiau dirbti, kad dar ko nors nenumatyto neatsitiktų. Praeitais dešimtmečiais nieko negalėjom garsiau pasakyti prieš valdžią, nes rėksnys tuoj pat galėjo būt suareštuotas. Tačiau nuskriaustasis galėjo drąsiai rašyt nepasitenkinimo pareiškimą į Maskvą nusipelnusiems valstybės atstovams ir kažkuris iš jų "užraukdavo" vietinį valdžios atstovą dėl per didelių kažkokių veiksmų. Šiandien gaunasi atvirkščiai: rėkiame, kritikuojame, keikiame valdžią, rašome pareiškimus tačiau tokio atsakymo kuris ateidavo kadaise - nesulaukiame. Netgi dabar jau žmonės pradėjo bijoti pasirašyti po pareiškimais, straipsniais, juk išties nežinai ko gali sulaukti. Šiais laikais šunio balsas į dangų neina...