Tradiciškai Joninės buvo rengiamos ir Alytaus r. Alovės miestelyje. Jos prasidėjo futbolo ir krepšinio varžybomis, o vėliau skambėjo merginų grupių "Oleo" ir "Romantikai" bei "Pūkelio" dainos. 

Trumpas Lauryno Jakubavičiaus video reportažas: