Pivašiūnų  gimnazijoje, kaip ir daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių, buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Dar 1995 m. UNESCO organizacija paskelbė lapkričio 16-ąją Tarptautine tolerancijos diena, kuri minima demokratiškose pasaulio valstybėse.
Šių metų pilietinės iniciatyvos simbolis, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai, buvo „Rankos“.  Šios idėjos esmė – žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna. Visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų – skirtingos rankos. Iniciatyvos tikslai:
išsiaiškinti žodžio Tolerancija reikšmę, aptarti su mokiniais temą, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius mokiniai žino, prisimena, rasti ir aptarti XX a. istorijos pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei.

Gimnazijos mokinių taryba paruošė stendą vaizduojantį  ,,Rankų saulę‘‘, Vaiko gerovės komisijos nariai organizavo delnų įspaudų gaminimą. Dienos ,,dreskodas‘‘ buvo galvos puošmena, norėjome pabrėžti, kad esame tokie panašūs ir tokie skirtingi, kad kiekvienas yra nepakartojamas ir  turi būti gerbiamas , vertinamas. Visą dieną dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai diskutavo su mokiniais apie toleranciją, jos svarbą.

Teatro studija ,,Vizija‘‘ su savo vadove Virginija Venčkauskaite dalyvavo Alytaus miesto neformaliojo švietimo centro ,,TOLERANCIJA‘‘ etnokultūrinio festivalio ,,Kartu smagu‘‘, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Festivalio pasirodymo tema - ,,Pažink Lietuvos ir Europos šalių įvairių tautų etnokultūrą‘‘. Festivalio tikslai - skatinti mokinius pažinti Lietuvos ir Europos Sąjungos gyvenančių tautų kultūrą, siekti tarpkultūrinio ir tarpetninio dialogo, solidarumo, tolerantiškumo, gilinantis į įvairių tautų papročius, tradicijas, tautosaką. 

 

Pivašiūnų gimnazijos mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja Dainora Tereščenko