Kas yra geriau už meną? Tik nėrimas į meną! Kovo 27-ą – meno pasauliui svarbią dieną, pažymėtą kaip Teatro diena, - Butrimonių gimnazijos ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Butrimonių filialo jau antrus metus organizuotas respublikinis projektas – kūrybinės dirbtuvės "Nerk į meną' 2019" sukvietė gausų būrį kūrybingų jaunųjų menininkų – aktorių, dainininkų, muzikantų, dailininkų. Butrimonių kultūros namai klegėjo, šurmuliavo, džiūgavo – čia  skleidėsi  ir švytėjo daugybės jaunųjų atlikėjų talentai. Projektas "Nerk į meną' 2019" antrą kartą čia suteikia galimybę mokiniams ugdytis kultūrinę, meninės raiškos kompetencijas, puoselėti tautinį identitetą. Šios kūrybinės dirbtuvės – glaudaus gimnazijos, Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos, Kultūros centro, Butrimonių kultūros namų bendradarbiavimo rezultatas. Renginyje dalyvavo viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos direktorė Aldona Aputienė, Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vilma Mielaikienė, pasveikinusi šventės dalyvius ir palinkėjusi pasinerti į meno pasaulį, per kūrybą išreikšti save. Renginį vedė Butrimonių gimnazijos gimnazistai Valentinas Straigis ir Raimonda Abramavičiūtė.

Pasinerta į  mistinį mitologinių sakmių pasaulį

Renginio pradžia – įspūdinga meninė kompozicija "Laumės gijos". Paslaptis, balto laumių rūbo ir juostų simbolika, išraiškingai skaitoma mitologinė sakmė "Laumės verpėjos", dainos "Laumės vaikas" emocija, plastiškas ir daugiaprasmis  šokėjų – laumių judesys panardino žiūrovą į mistinį, keistą, dėl sandūros su mitinėmis būtybėmis kartais net pavojingą pasaulį, kokį matė ir pripažino mūsų protėviai. Šią iki smulkiausių detalių nugludintą meninę kompoziciją sukūrė Butrimonių gimnazijos teatro būrelio vadovė Asta Daironienė ir šokių kolektyvo "Gojelis" vadovė Živilė Patinskaitė su savo ugdytiniais, dainą atliko gimnazistė Deimena Ramančiuckaitė, parengta muzikos mokytojos Neringos Valvonienės, scenografiją kūrė dailės mokytoja Neringa Jančauskaitė. Šiuolaikinio ir senojo – baltiškojo – pasaulio sąsajas perteikė ir kompozicijos pabaigoje nuskambėjęs XX a. lietuvių poeto modernisto Henriko Radausko eilėraštis "Laumės juosta".

Pasirodė jaunieji menininkai

Į kūrybines dirbtuves "Nerk į meną' 2019" gausiai susirinko keleto respublikos mokyklų ugdytinių. Alytaus Volungės progimnazijos mokinė Novilė Rasimavičiūtė, parengta etnokultūros būrelio vadovės Danutės Šalaševičienės, papasakojo linksmą senovinę istoriją dzūkiškai. Buvo gera išgirsti savos tarmės šilkinį skambesį būtent  scenoje, nes tai reiškia – jaunoji karta  vertina gimtosios kalbos neišsenkantį šaltinį – tarmišką  žodį – ir su pasididžiavimu juo dalijasi ne tik kaip neatsiejama žmogaus savastimi, bet ir kaip meno kūriniu.

Prienų rajono Stakliškių gimnazijos teatro studijos "Arsakadabra", kuriai vadovauja režisierė Brigita Arsobaitė, jaunieji aktoriai, pristatydami etiudų rinkinį "Iš gyvenimo", pakvietė žiūrovą pažvelgti į gyvenimo aktualijas su lengva ironija.

Butrimonių gimnazijos  ir Alytaus rajono meno ir sporto mokyklos auklėtiniai Airidas Gudelaitis, Gabija Lingevičiūtė kartu su savo muzikos mokytoju Algirdu Glovickiu sugrojo kūrinį smuikais, o mokytojos Ramunės Simanavičienės parengta Simona Senutaitė – akordeonu. Šviesią emociją spinduliavo šokių kolektyvo "Gojelis" šokis "Tai gražiai mane augino".

Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos  šeštokės Martyna Jasionytė pašoko, o Deimantė Goceikytė pagrojo gitara.

Pasirodymus savo šokiu tarsi apibendrino ir grąžino žiūrovą prie tautosakos versmių Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos  šokių būrelio vadovės Eglės Simanauskienės ugdytinės, sušokusios etnomotyvais pagrįstą šokį "Saulele, Motule".

O bene stipriausiu akcentu kompozicijoje tapo Butrimonių gimnazijos choro, kuriam vadovauja muzikos mokytoja Neringa Valvonienė, atlikta daina "Sudainuokime Lietuvą", kurios perteikta esminė emocija ir idėja – esame savos žemės – Lietuvos vaikai, besididžiuojantys savąja tapatybe ir puoselėjantys ją.

Įteiktos padėkos

Koncerto pabaigoje buvo padėkota visiems, kurių dėka šio projekto dalyviai galėjo "nerti" į meną:  Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Aivarui Vyšniauskui, kuris renginio dalyviams įteikė padėkos raštus, Butrimonių gimnazijos direktoriui Valdui Vlavoniui, Alytaus r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus, Kultūros centro Butrimonių kultūros namų darbuotojams už bendradarbiavimą, o Butrimonių gimnazijos Tėvelių klasei - už nuoširdų rūpestį ir pagalbą organizuojant vaišes renginio dalyviams.

Dalyvavo edukacijoje ir parodoje

Dar viena renginio dalis – praktinis-edukacinis užsiėmimas mokiniams "Papuoškime laumes", kurį vedė dailės mokytoja Neringa Jančauskaitė. Dalyviai kūrė aksesuarus laumėms. Norintieji galėjo apsilankyti Butrimonių gimnazijos kraštotyros muziejuje. Renginio metu veikė kūrybinių darbų paroda "Šiuolaikinio kostiumo aksesuarai su etniniais raštais", kurioje savo darbus pristatė Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Butrimonių skyriaus mokiniai, vadovaujami dailės mokytojo Arūno Vaitkaus, Prienų r. Stakliškių gimnazijos mokytojos Editos Kreizienės ugdytiniai, Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinės mokyklos mokytojos  Aldonos Aputienės mokiniai ir Butrimonių gimnazijos ugdytiniai, vadovaujami mokytojos N.Jančauskaitės.

Projekto veiklų įvairovė suteikė galimybę mokiniams plėsti kultūrinį akiratį, ugdytis platesnį požiūrį į meną bei gebėjimą jį vertinti, įgyti bendradarbiavimo patirties, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. Renginio svečiai, švietimo įstaigų, bibliotekų, kultūros namų darbuotojai dalyvavo refleksijoje pasidalydami darbo patirimi. Alytaus Volungės progimnazijos etnokultūros būrelio vadovė Danutė Šalaševičienė pristatė trumpą videosiužetą apie kelių kartų neįgaliųjų meninę saviraišką: akla mergaitė, nuostabiai deklamuojanti eiles, ir aklas senjoras, grojantis keletu instrumentų bei pasakojantis istorijas tarmiškai. Tokie pavyzdžiai įkvepia būti stipresniems ir patvirtina paprastą tiesą – menas ir bet kokia menine saviraiška užsiimantis žmogus tampa laimingesnis ir skleidžia šviesą.

Puiki projekto idėja pasiteisino su kaupu: mokiniai pasidalijo savo meninės raiškos patirtimi su bendraamžiais, patyrė bendravimo ir bendradarbiavimo džiaugsmą,  o svarbiausia – savo kūrybine veikla išreiškė pagarbą tautiniam kultūriniam paveldui, į kurį, norėdami puoselėti tautinę tapatybę, turime nuolatos atsigręžti ir juo remtis. 

Renata Balčiūnienė,

Butrimonių gimnazijos mokytoja