Graži ir nuotaikinga buvo Tarptautinė Mokytojų diena Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Mokytojai tikrai sulaukė daug dėmesio iš mokinių, gimnazijos administracijos. Ta proga, mokytojų pasveikinti atvyko Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir komunikacijos skyriaus vedėja Indrė Pranculevičienė.

Mokytojas MODESTAS RAUDONIS apdovanotas Alytaus r. savivaldybės Tarptautinės mokytojų dienos premija ir padėka  už kūrybingą pedagoginę veiklą, gerosios patirties sklaidą bei puikius mokinių rezultatus kūrybiškumu bei lyderyste paremtoje veikloje.

DANUTĖ ZARAUSKIENĖ švietimo ir mokslo ministrės padėka už aktyvią pedagoginę veiklą, puikius mokinių pasiekimus gimnazijoje bei respublikoje įgyvendinant STEAM programą.

GITANA IVANAUSKIENĖ Alytaus r. savivaldybės mero padėka už puikius mokinių brandos egzaminų rezultatus, už labai gerą mokinių paruošimą lietuvių kalbos olimpiadoms, konkursams, už iniciatyvumą.

Gimnazijos direktorius Almantas Jakimavičius apdovanojo padėkos raštais mokytojas Raimondą Šilalienę už pilietiškų akcijų organizavimą, edukacinių programų vykdymą.  Žiedūnę Maldonienę už projektinę veiklą, kūrybinių kompetencijų, žinių ir įgūdžių sklaidą. Mariną Juonienę už sportinių švenčių vykdymą gimnazijos bendruomenei, už mokinių pasiekimus rajoninėse ir zoninėse varžybose.