Spalio 5 dieną, Alytaus r. meno ir sporto mokykloje buvo paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Pakiliai nusiteikusi mokyklos bendruomenė rinkosi į mokyklos salę. Šventiškai papuoštoje scenoje garbingai savo vietą užėmė ,,Tamsta mokytoja“ ir gyvenimo simboliu vadinami – obuoliai, kuriuos pagamino dailės skyriaus mokytoja Ingrida Vaitkienė su savo mokinukais. Kiekvienam esančiam buvo įteikta po raudonšonį obuolį – linkėta sveikatos ir laimės.

Puiki kasmetinė šventė, tai mokyklos tradicijų tęstinumas pristatant muzikinės, meninės – kūrybinės ir sportinės veiklos rezultatus bei didinanti bendrystės jausmą. Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Dovilė Jaciūnienė, linkėdama visiems prasmingo darbo dalijant savo žinias ir išmintį. Į šią gražią šventę atvyko garbingi svečiai - Alytaus r. savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ir komunikacijos skyriaus vedėja Indrė Mikelionytė-Pranculevičienė. Daug gražių ir šiltų žodžių apie mokytojus, jų tikslingą ir reikalingą darbą kalbėjo Alytaus r. savivaldybės meras A. Vrubliauskas. Tarptautinės mokytojo dienos proga iškilmingai, mero A. Vrubliausko padėkos raštu apdovanotas sporto skyriaus mokytojas metodininkas Sigitas Junevičius, o piniginė premija įteikta dailės skyriaus vyresniajai mokytojai Ingridai Vaitkienei. Mokyklos direktorė D. Jaciūnienė už aktyvią koncertinę veiklą padėkos raštus įteikė mokyklos mokytojai Ramunei Simanavičienei, vyresniajai mokytojai Margaritai Ivanauskienei, mokytojui metodininkui Algirdui Glovickiui ir mokytojui Gintautui Pikūnui.

Džiugu, kad mokytojas visada siejamas su žinojimu, kūrybiškumu, išmintimi ir pažinimu.

Alytaus r. meno ir sporto mokyklos

mokytoja metodininkė Laima Zalanskienė