Liepos 29 d. popietę Podliaskos policijos beveik trijų tūkstančių policijos pareigūnų garnizonas šventė savo profesinę šventę. Iškilmės vyko Balstogėje prie paminklo Katynės aukoms atminti, kurių metu policijos pareigūnams buvo įteikti aukštesni tarnybiniai laipsniai, o pasižymėjusiems – valstybiniai apdovanojimai. Šiose iškilmėse dalyvavo Lenkijos vidaus reikalų ministerijos sekretorius Jaroslav Zielinski, Vyriausiojo policijos komendanto pavaduotojas Jan Lach, Podliaskos regiono vaivada Bohdan Paszkovski, Podliaskos policijos vadovai ir pareigūnai. Šioje  šventėje dalyvavo ir oficiali delegacija iš Lietuvos. Mūsų šaliai atstovavo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alvydas Jurgelevičius ir Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Baršys. Kartu su Lenkijos policijos 99–siomis metinėmis buvo paminėtos ir 100–osios Lenkijos nepriklausomybės metinės.

Balstogės (Bialystoko) vaivadijos policijos šventinis minėjimas prasidėjo Kosciuškos turguje, garbingų svečių akivaizdoje vyko policijos pajėgų paradas, vėliau svečiai padėjo gėles prie Jozefo Pilsudskio ir Danutos Siedzikovnos paminklų. Iš parko Planty šventinė eisena žygiavo prie paminklo, skirto Katynės aukoms paminėti, kur skambant himnui buvo iškelta valstybinė vėliava ir tęsėsi šventinės iškilmės.

Šventės dalyviai bei policijos vadovai, sveikindami visuomenę ir policijos pareigūnus minėjo, kad policijos teikiamų paslaugų kokybė priklauso nuo policijos ir visuomenės lūkesčių bei jų bendradarbiavimo.

          Lenkijos policijos vyriausiojo komendanto pavaduotojas, sveikindamas Podliaskos vaivadijos pareigūnus sakė, kad šios vietovės pareigūnai, neatsižvelgiant į iškylančius sunkumus geba susitvarkyti su sunkumais ir puikiai vykdo policijos pareigūno pareigą, yra visuomet pasirengę padėti žmogui bei ginti įstatymą šalyje.

Keturias valandas, alinančiame karštyje vykusi šventė baigėsi. Jautėsi, kad visų dalyvių nuotaika pakylėta, policijos pareigūnai džiaugėsi savo profesija, o gyventojai džiaugėsi tuo, kad gali pasitikėti policija. Policijos profesijos šventė svarbi yra tiek  policijai, tiek ir pačiai bendruomenei. 

Alytaus apskr. VPK informacija