Danielius Jakubavičius

Sveikiname sulaukus Šv. Velykų gražaus ryto! Būkite laimingi ir susitelkę net ir kitokiomis gyvenimo sąlygomis, kada negalime nueiti į savo krašto bažnyčią ir pasimelsti, ir ten pajausti tik kiekvienam sau ypatingo prisikėlimo jausmo.

Kviečiu pasimelsti Alytaus rajono Butrimonių Išganytojo bažnyčioje. Šv. Mišias aukoja klebonas Juozas Bakšys.: