2017 m. lapkričio 20-26 dienomis Lietuvoje vyko tradicinė aštuonioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys", kurią inicijavo ir organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA). Šiemet Suaugusiųjų mokymosi savaitės veiklos skiriamos Europos suaugusiųjų mokymosi metams, Europos profesinių gebėjimų savaitei ir LSŠA įkūrimo 25-erių metų sukakčiai.

        Renginiai, skirti  Suaugusiųjų mokymosi savaitei, vyko ir Pivašiūnų gimnazijoje. Praturtinti vėlų rudenį, kai gamtoje ir sieloje ima trūkti spalvų, mokymosi patirtimi, išmintimi ir žavesiu Pivašiūnų gimnazijos mokinių tėvus, bendruomenę, kaimo gyventojus kvietė Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Venčkauskaitė, bendradarbiaudama su Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos Pivašiūnų filialo vyriasniąja bibliotekininke Maryte Burneikiene, Pivašiūnų dienos centro darbuotojomis Elyte Babravičiūte, Egle Aliuliene, Pivašiūnų amatų centro edukacijų vadove Stase Čižauskiene, keramike Rita Gegužiene.

        Visą savaitę vyko įvairios veiklos. Prasidėjo suaugusiųjų mokymosi savaitė 2017 ,,Mokymosi galia ir žavesys‘‘ nuo bibliotekininkės Marytės Burneikienės suorganizuotos ir kartu su Pivašiūnų gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja Rene Barščevičiūte pristatytos parodos. Buvo kalbama kaip svarbu tausoti lietuvių kalbą, kaip kultūros paveldą, jos unikalumą ir originalumą. Minint pasaulyje žinomo lietuvių kilmės prancūzų kalbininko, mitologo, vieno žymiausių šiuolaikinės semiotikos atstovų, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjo Algirdo Juliaus Greimo 100-ąsias gimimo metines buvo pristatytos autoriaus knygos, jo gyvenimas ir darbai. Nagrinėjome Ievos Simonaitytės, paskutinės Mažosios Lietuvos metraštininkės, kūrinius apie išskirtinius lietuvninkų likimus ir Klaipėdos krašto etnografinį savitumą, bibliotekininkė skaitė ir citavo Kazio Bradūno eilėraščius.

Gėrėdamiesi mūsų tautinio kostiumo spalvomis klausėmės kapelijos ,,Griežliukė‘‘ jaunųjų dainininkų ir muzikantų koncerto.

       Antroji suaugusiųjų mokymosi diena vyko Pivašiūnų dienos centre. Gimnazijos, kaimo bendruomenės suaugusieji kūrė adventinius vainikus.

      Trečiąją mokymosi savaitės dieną praleidome Pivašiūnų amatų centre, ten vyko keramikos edukacija.

      Ketvirtąją mokymosi savaitės dieną Pivašiūnų gimnazijos maltiečių vadovė Laima Žemaitienė su maltietėmis ir teatro studijos ,,Vizija‘‘ jaunosiomis artistėmis su teatro mokytoja metodininke Virginija Venčkauskaite svečiavosi Alytaus r. globos namuose. Nuoširdžiais sveikinimo žodžiais visus priėmė globos namų direktorius Sigitas Karlonas. Maltiečiai pasidalino su globos namų gyventojais saldžiomis dovanomis, o jaunosios artistės visus pralinksmino dainomis ir eilėmis. Kalbėjomės apie mokymąsi visur, kur kiekvienas esame ir mokomės, ten, kur mus nuveda smalsumas ir poreikis sužinoti, išmokti, patirti, pasidalinti...

      Penktąją Suaugusiųjų mokymosi savaitės dieną kalbėjome apie mokymąsi ir mokėmės vieni iš kitų ant Pivašiūnų piliakalnio, gimnazijos ir kaimo bendruomenės atstovai rungėsi ,,Kas pirmas įkops į piliakalnį‘‘, propaguodami sportą ir sveiką gyvenimo būdą užbaigėme šių metų Suaugusiųjų mokymosi savaitę 2017 ,,Mokymosi galia ir žavesys‘‘. 

 

Pivašiūnų gimnazijos pradinių klasių vyr.mokytoja Rima Zajančkauskienė