Vienoje vietoje vykdoma savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita bus kokybiškesnė, skaidresnė ir efektyvesnė – tokiu argumentu remdamasi Alytaus rajono savivaldybės taryba centralizuoja keturių biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir administracijoje steigia papildomas pareigybes.

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius vykdys biudžetinių įstaigų Kultūros centro, Viešosios bibliotekos, Visuomenės sveikatos biuro, Priešgaisrinės apsaugos tarnybos buhalterinę apskaitą. Centralizavus apskaitą, bus sklandžiau vykdomas darbas, mažės ir finansiniai ištekliai.

„Buhalterinę apskaitą tvarkant centralizuotai, biudžetinės įstaigos nepraras savo finansinio savarankiškumo, t. y. biudžetinių įstaigų vadovai, vadovaudamiesi atsakingo ir kokybiško savo įstaigos veiklos planavimo, racionalaus ir ekonomiško jiems skirtų biudžeto lėšų naudojimo principais, įstaigos veiklą ir toliau organizuos taip, kad būtų teisėtai ir ekonomiškai naudojamos biudžeto bei kitos tikslinės lėšos ir asmenims būtų teikiamos kokybiškos paslaugos“, – sakė savivaldybės administracijos Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vedėja Erinija Perednikaitė.

Savivaldybės taryba nuo šių metų rugsėjo 12 d. didina didžiausią leistiną administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių nuo 189 iki 193. Vietoj buvusių 4,5 buhalterių pareigybių, kurios iki šiol yra minėtose įstaigose, taryba steigia tris pareigybes Alytaus rajono savivaldybės administracijoje. Į įsteigtas vietas asmenys bus priimami (perkeliami) nuo šių metų spalio 3 d.

Dar viena – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė Alytaus rajono savivaldybės administracijoje steigiama vykdant Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus. Koordinatorius  užtikrins  teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų  (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą. Ši pareigybė finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius bus skiriamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Alytaus rajono savivaldybės informacija