Alytaus rajone daugėjant vaikų švietimo įstaigos sulaukė daugiau prašymų priimti vaikus į darželius, nei yra vietų. Todėl savivaldybės taryba padidino didžiausią leistiną pareigybių skaičių ikimokyklinio ugdymo grupių veiklai užtikrinti. Bus steigiamos dvi papildomas ikimokyklinio ugdymo grupės Simne ir Miroslave.


Ikimokyklinio ugdymo skyriai, kuriose steigiamos papildomos grupės,  priklauso Simno ir Miroslavo gimnazijoms.


Šiais mokslo metais skyrių pageidauja lankyti 66 ugdytiniai, todėl steigiama ketvirta ikimokyklinio ugdymo grupė. Simno gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių savivaldybės taryba padidino 1 pareigybe. Naujos grupės veiklai užtikrinti reikia steigti papildomai 1 auklėtojo padėjėjos pareigybės, auklėtojos pareigybė bus suformuota sumažėjus priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiui. Pernai Simno ikimokyklinio ugdymo skyrių lankė 55 vaikai.


Miroslavo gimnazijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžiausią leistiną pareigybių skaičių savivaldybės taryba padidino 2,5 pareigybės. Ikimokyklinio ugdymo skyrių pageidauja lankyti 47 ugdytiniai, todėl steigiama trečia ikimokyklinio ugdymo grupė, jos veiklai užtikrinti reikia steigti papildomai 1,5 auklėtojo pareigybės ir 1 auklėtojo padėjėjo pareigybės. Pernai šią įstaigą lankė 39 vaikai


Iš viso rajone veikia 7 ikimokyklinio ugdymo skyriai. 


Pernai papildoma ikimokyklinio ugdymo grupė pernai įsteigta Venciūnų darželyje, kuris priklauso Daugų Vlado Mirono gimnazijai.  


Per pastaruosius kelis metus ikimokyklinio ugdymo skyriai modernizuoti Butrimonyse, Simne, Miroslave, juose papildomai atidarytos 3 naujos grupės.


Alytaus rajono savivaldybės informacija