Danielius Jakubavičius
Bir­že­lio 12 die­ną Sim­no Švč. Mergelės Marijos ėmimo į Dangų bažnyčioje vyskupas Jonas Kauneckas šv. mišias aukojo už sovietiniuose lageriuose tremtyje mirusius mūsų tautiečius. Eiles ir prisiminimus skaitė Sandra ir Arūnas, lyriškas dainas dainavo Aly­taus po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių cho­ras „At­min­tis“. Vėliau kapinėse buvo pašventintas Petro Laurenčiko pastatytas kryžius tremtiniams.
Auksės Čyžiūtės nuotraukos: