Danielius Jakubavičius

Kęstutis Tumynas, vienos didžiausių Alytaus rajono Alytaus seniūnijos seniūnas, turi gyvulininkystės ūkį, vargoninkauja Rumbonių Švč. Trejybės bažnyčioje, su dukra Greta gieda laidotuvėse. Kaip visur suspėti, kada toks greitas gyvenimo tempas, klausiu K. Tumyno?

 „Sekmadienis – mūsų šeimai šventa diena, jokių darbų neplanuojame,“ – sako vyras. „Atrodo va, greitai lauką aparsiu ar apdrapokuosiu, bet sulūžo technika, ir baigta. Nei darbas padarytas, nei ant mišių būta“, – iš patirties kalba Kęstutis.

43 metų K. Tumynas gimęs Alytuje, augęs Rumbonių parapijoje, kurioje su žmona Lina sukūrė šeimą ir įleido savo šaknis ilgam. Nes čia jis jaučiasi laimingas, realizuoja save ne tik darbe, bet ir visuomeninėje veikloje.  Kęstutis kas sekmadienį vargoninkauja  Rumbonių bažnyčioje, subūrė ir vadovauja 15 giesmininkų chorui, kurie kartais repetuoja net ir jo namuose. Pasak K. Tumyno, ilgamečių giesmininkų nedaug likę, bet gerai, kad prisijungia jaunesni. „Mes aktyviai tarpusavyje bendraujame ir su gimtadieniais vieni kitus sveikiname. Jeigu šalta bažnyčioje, susirenkame pas mane namuose parepetuoti,“ – sako entuziastingas bažnyčios choro vadovas K. Tumynas.

Meilę muzikai K. Tumynas perdavė ir savo vaikams – dviem dukroms ir sūnui. „Vaikai augo girdėdami muziką ir ją priėmė, kaip savaime suprantamą dalyką. Ir žmonos Linos giminė daininga. Giminės suėjimai visada būna ypač linksmi. Daina mūsų giminėje perduodama iš kartos į kartą“, – sako Kęstutis. Dukros gieda bažnyčios chore, groja įvairiais muzikos instrumentais. Studentė Greta – smuiku, pianinu, gitara, kita studentė Miglė – pianinu, kanklėmis, ukulėle groja. Į muziką linkęs ir 11-metis sūnus Jokūbas, kuris mokosi groti pianinu ir saksofonu.

Vargoninką pakeitė prieš pat atlaidą

K. Tumynas nuo 12 metų gieda bažnyčios chore. Kad užims vargonininko kėdę, sakė negalvojęs. „Niekada negalvojau, kad vargoninkausiu, bet cekavumas buvo visą laiką“, – prisipažino K. Tumynas, pakeitęs 40 metų vargonininku Rumbonių bažnyčioje dirbusį Algirdą Atmanavičių, kuris amžinybėn iškeliavo prieš pat Petrinių atlaidą. Kęstutis pasakoja, kad  jam teko imtis atsakomybės ir atgroti visą atlaidą. „Vargonininku tapau čia ir dabar. O galbūt padėjo ir vienuolių maldos,“ – mąsto vyras.  K. Tumynas prisimena, jog Rumbonių vienuolės meldėsi, kad vargonininku taptų savo parapijos žmogus.  

Muzikos pajautimas

Kęstutis groti profesionaliai nesimokė. Bet jaučia ir myli muziką. Pirmą kartą armoniką į rankas paėmė 7-erių. „Mane groti mokė diedulis Mikas Tumynas”, – pasakojo vyras. Akordeono klasę metus lankė Alytuje, bet tuomet kaimo vaikui buvo sunku atvykti į miestą. „Taip ir liko mano muzikos mokslai” – atsidūsta Kęstutis. Bet muzikos jis neužmiršo. Visa jo giminė muzikali. Senelis Mikas, kaip sako Kęstutis „visas amžius“ buvo laidotuvių giesmininkas, sekmadieniais giedojo ir Rumbonių bažnyčios chore. 

K. Tumynas armoniką valdo meistriškai su vikruntasais. Visų nuostabai persimetęs akordeoną per nugarą smagiai pagroja. „Pamačiau kaip Molėtų muzikantas Kęstutis Kuzmickas groja už nugaros, nusprendžiau ir aš pamėginti.  Vieną, kitą kartą pabandžiau ir pavyko. Juk visas amžius mokiniesi ir tai neišmoksti kaip reikia“, – sako talentingas savamokslis muzikantas K. Tumynas.

Linki neužkimti ir būti sveikiems

K. Tumynas Rumbonių krašto giesmininkams linki neužkimti, tvirtų balsų, parapijos žmonėms – sveikatos, susiklausymo, atjautos, pagalbos vienas kitam. Vyras džiaugiasi vieninga parapija, kuri moka ir linksmintis, ir poteriauti.

„Visiems geras nebūsi. Visiems nepatiksi. Bet stengiuosi, kad visiems kuo geriau būtų,“ – sako vargonininkas, giesmininkas, humoristas, ūkininkas, seniūnas Kęstutis Tumynas. Jis patvirtina seną tiesą – kuo daugiau užsiimi padaryti, tuo daugiau ir padarai.  Sėkmės Kęstuti tau, ir tavo šeimai!

Straipsnis ir laikraštyje "Dainavos žodis":