Šį sekmadienį, spalio 20 d., 15 val. po gražiaisiais Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais skambės nuostabios melodijos –  čia vyks Lietuvos muzikos patriarcho  Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras. Jo skambiausius chorinius kūrinius atliks jungtinis choras – Varėnos kultūros centro mišraus choro „Harmonija“, vadovaujamo Ilonos Zalanskienės, Vilkaviškio kultūros centro kamerinio choro „Uosija“, vadovaujamo Laimos Venclovienės, Širvintų kultūros centro mišraus choro „Navis“, vadovaujamo  Audronės Burakovienės, ir Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, vadovaujamo Audronės Steponkevičiūtės, dainorėliai. Renginį ves muzikologas Viktoras Gerulaitis.

Juozo Naujalio chorinės kūrybos vakaras Senojoje Varėnoje – pirmasis projekto „Dainuoju Naujalį su maestro“, kuriame dalyvauja šie chorai, koncertas. Projektą įgyvendina Vievio kultūros centras, o finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Jo metu vyks penkios meistriškumo pamokos su žymiais muzikais bei penki koncertai, o baigiamasis koncertas nuskambės gruodžio mėnesį Trakų pilyje.

Šiemet minime šio žymaus  lietuvių kompozitoriaus, vargonininko, choro dirigento, pedagogo, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjo ir dirigento šimtas penkiasdešimtąsias gimimo metines. 2019-uosius Seimas paskelbė Juozo Naujalio metais.

Tad projektas  „Dainuoju Naujalį su maestro“ yra prasmingas lietuviškos profesionaliosios muzikos patriarcho atminimo įamžinimas.

Kompozitoriaus kūrybinį palikimą sudaro maždaug du šimtai įvairaus žanro kūrinių:  trylika mišių, apie dvidešimt motetų, daug giesmių, nemaža harmonizuotų ir originalių dainų chorams, simfoninė poema „Ruduo“, pjesė „Svajonė“, preliudai, fugos, kantatos ir kiti kūriniai.  Daug jų sukurta pagal Maironio žodžius – „Lietuva brangi“, „Pavasaris“, „Vasaros naktys“, „Jaunimo giesmė“. Taip pat pagal liaudies dainas – „Ant kalno karklais siūbavo“, „Oi žiba žiburėlis“, „Siuntė mane motinėlė“.