2018m. gegužės 15d. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Daugų skyriuje vyko II pusmečio mokinių koncertas – atsiskaitymas, kuris sutapo su tą dieną minima Šeimos diena.

Ir iš tikrųjų, atėjo mokiniai su šeimomis, broliais, sesutėmis, tėveliais ir seneliais. Koncerte skambėjo melodijos nuo liaudies dainų, pjesių, preliudų, džiazinių invencijų iki valsų ir valsiukų. Mokinius paruošė mokytojos Laimutė Aleksiupienė, Rasa Babarskienė, Joana Laugalienė, Ramunė Simanavičienė, Raminta Vanagaitė, Laima Zalanskienė ir mokytojas Algirdas Glovickis. O sėkmės linkėdama, saldžiomis dovanomis pradžiugino mokyklos direktorė Dovilė Geležauskaitė. Tikimės, kad tėvelių, draugų palaikymas bei aplodismentai suteiks mokiniams daugiau moktyvacijos pažinti ir tobulinti savo muzikinius įgūdžius.