2019 m. Alytaus rajono suaugusiųjų tinklinio lygos 30+ varžybų nuostatai

 

1. Tikslai ir uždaviniai

1.1. Populiarinti mėgėjų tinklinį Alytaus rajone.

1.2. Propaguoti sveiką gyvensenos būdą, kokybišką laisvalaikio išnaudojimą.

1.3. Nustatyti komandų reitingus, išsiaiškinti pajėgiausias komandas.

1.4. Skleisti viešai informaciją apie Alytaus rajono tinklinio turnyrą, sportinį judėjimą.

 

2. Vadovavimas, teisėjavimas

2.1. Lygos varžybas organizuoja ir joms vadovauja Alytaus r. meno ir sporto mokykla.

2.2.Varžyboms teisėjauja Alytaus r. meno ir sporto mokyklos sporto skyriaus mokytojai.

 

3. Varžybų dalyviai, registracija

3.1. Varžybose dalyvio teisėmis dalyvauja komandos, sudarytos iš vienos seniūnijos gyventojų,  seniūnijoje dirbančiųjų ir asmenų dalyvaujančių ne rečiau kaip  kartą per savaitę  seniūnijos treniruočių procese.

3.2. Varžybose negali dalyvauti Alytaus miesto ir aukštesniųjų lygų žaidėjai.

3.3. Varžybų organizatoriai turi teisę varžybų metu, esant abejonėms, reikalauti, o turnyro dalyviai privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius jų teisę dalyvauti turnyre (paraišką patvirtintą seniūno ar gimnazijos vadovo).

3.4. Komanda turi užtikrinti šešių žaidėjų žaidimą aikštelėje, iš kurių privalomai - ne mažiau kaip vienamoteris žaidžianti aikštelėje. Tas pats žaidėjas negali būti registruojamas daugiau nei vienoje komandoje.Paraiškoje nurodoma iki 10 žaidėjų. Dalyvių amžius – 30 metų ir daugiau.

3.5. Varžybose dalyvaujančios komandos iki pirmųjų rungtynių pradžios privalo pateikti pasirašytą paraišką(patvirtintą seniūno ar gimnazijos vadovo)komandų ir žaidėjų registravimui.

 

4. Varžybų vykdymas

4.1. Lygos varžybų vykdymo laikas: I turas 2019 m. sausio 24 d. 18:00 val. Butrimonių gimnazijos sporto salėje, II turas – 2019 m. vasario 21 d. 18 00 val.  Pivašiūnų gimnazijos sporto salėje, baigiamasis trečiasis turas – 2019 m.kovo 7 d.18 00 val. VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos sporto salėje. Užsiregistravus daugiau kaip penkioms komandoms varžybų laikas ir vieta gali keistis.

4.2. Komandų registracija iki sausio 22 d. 17 00 val.  alytausrajonosportas@gmail.com

4.3. Komandos privalo žaisti tvarkinga sportine apranga. Komandos žaidėjų marškinėliai privalo būtivienodos spalvos. Numeriai neprivalomi, tačiau pageidaujami.

4.4. Žaidimas vyks pagal salės tinklinio taisykles, žaidžiama šeši prieš šešis. Žaidimo metu vienojekomandoje turi būti ne mažiau kaip viena moteris.

4.5. Už laimėtas rungtynes komandai skiriami 2 taškai, už pralaimėtas – 1 taškas, už neatvykimą – 0 taškų.

4.6. Penkių komandų varžybos vykstrijų ratų sistema, kiekviename ture komandos susitiks po kartą. Šešių ir daugiau komandų varžybos vyks pogrupiuose dviejų ratų sistema, toliau dvi geriausios kiekvieno pogrupio komandos vieno rato sistema išsiaiškins varžybų nugalėtojus ir prizininkus.

4.7. Pasibaigus rungtynėms, teisėjas nedelsiant informuoja komandas (komandų vadovus) ir sekretorių apie rungtynių rezultatą nurodant rungtynių ir kiekvieno seto rezultatą. Turnyro metu rašomasrungtynių protokolas, už kurį atsakingas sekretorius.

4.8. Žaidimas vyksta vadovaujantis oficialiomis tinklinio taisyklėmis.

4.9. Žaidžiama iki dviejų laimėtų setų. Pirmi du setai žaidžiami iki 25 taškų, trečias setas iki 15 taškų. Visi setai turi baigtis ne mažiau kaip dviejų taškų skirtumu.

4.10. Rungtynių rezultatą fiksuoja bei iškylančius neaiškumus sprendžia teisėjas ir organizatoriai; visus nuostatuose nenumatytus klausimus sprendžia turnyro vyriausiasis teisėjas, kuris turi teisę dėl netinkamo elgesio šalinti iš turnyro žaidėjus ar dalyvius. Visus sprendimus su šiuose nuostatuose nenumatytais atvejais priima turnyro vyriausias teisėjas – Sigitas Junevičius. Teisėjo sprendimas gali būti skundžiamas pateikiant protestą. Protestas paduodamas tuoj pat pasibaigus rungtynėms. Protestus nagrinėja ir sprendimus priima varžybų organizatoriai. Bendro pobūdžio protestai nepriimami ir nesvarstomi.

4.11. Jeigu komandos surinks vienodai taškų, skirstant jų aukštesnes vietas turnyro lentelėje, prioriteto tvarka bus vadovaujamasi šiais kriterijais: 1) komandų tarpusavio rungtynių rezultatą;

 2) pagal geresnį laimėtų ir pralaimėtų setų santykį; 3) pagal laimėtų ir pralaimėtų taškų setuose santykį.

4.12. Keitimų skaičius komandose žaidimo metu neribojamas. Keitimai vykdomi pagal teisėjo leidimą.

4.13. Kiekviena komanda (jos vadovas) turi teisę prašyti po vieną pertrauką kiekviename sete. Pertraukanegali trukti ilgiau nei vieną minutę.

 

5. Apdovanojimai

5.1 Pirmosios, antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai apdovanojami atitinkamos vietos taurėmis ir medaliais, kitų vietų laimėtojai – dalyvio medaliu.

5.2. Varžybų generalinis rėmėjas- Alytaus rajono savivaldybė, informaciniai rėmėjai – Danielius.net,  Alytaus Gidas.lt.

 

 

Parengė: Alytaus r. meno ir sporto mokyklos mokytojas metodininkas Sigitas Junevičius