Kiekviena gyvenimo akimirka įrašo save į mūsų dienas. Jos tokios nepanašios ir nepakartojamos, jų negali gailėtis arba atsisakyti, nes jos-tavo vieno. Žmogus – tai tarsi veidrodis, kuriame atsispindi gyvenimas,tai kas jame jau buvo. Viskas lieka prisiminimuose, geruose ir bloguose darbuose……Akimirkos kiekvieno savos ir artimos sielai. Jų dar daug bus kiekvieno gyvenimo kelyje. Kol žmogus gyvas, jos eis kartu su juo. Džiugins ir skaudins, suteiks vilties, laimės, išpildys troškimus. Būkime su jomis, būkime, kol esame gyvi. (Ramutė Tamašauskienė-Biesevičienė)

              Saulėtą liepos 16 d. sekmadienį,Vankiškių kaimo žmonės organizavo susitikimą, kuris prasidėjo šventomis mišiomis Miroslavo Švenčiausios Trejybės bažnyčioje. Buvo kviečiami visi, kurie gimė, augo, mokėsi, dirbo, gyveno ir tebegyvena Vankiškių kaime. Po šventų mišių kraštiečiai rinkosi prie kaimo kryžiaus, kur klebonas Miroslavas Dovda pašventino laukus , palinkėjo derliaus gausos, santarvės, ramybės ir gerbti vieni kitus. Kaimo giedoriai sugiedojo šventas giesmes, o buvusi kaimo mokytoja Albina Sviderskienė paskaitė savos kūrybos eilėraštį. Su pakilia nuotaika visi rinkosi į Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių filialo biblioteką, kurios patalpose eksponuojama buvusio ‘’Saulės’’kolūkio pirmininko Jono Juravičiaus darbų paroda, skirta Miroslavo Švenčiausios Trejybės bažnyčios istorijos ištakoms atminti. Klebonas apžvelgęs eksponuojamą parodą, susidomėjo senų nuotraukų ekspozicija, papasakojo apie šiuo metu atliekamus bažnyčios atnaujinimo darbus. Seimo narys Petras Valiūnas pažadėjo bibliotekai padovanoti naujų knygų. Šventę pradėjo bendruomenės pirmininkė Danutė Kelminskienė ji pristatė garbingus svečius, semo narį kraštietį Petrą Valiūną, kraštietę, buvusią seimo narę Onutę Suncovienę Jurgelionytę, kuri paskaitė šiai šventei skirtas savos kūrybos eiles. Šventės dalyvius bendruomenės pirmininkė supažindino su naujai išrinkta kaimo seniūnaite Rūta Marcinkevičiene, naujai dirbančia bibliotekoje vyriasniąja bibliotekininke Dale Kočiūne, palinkėjo joms sėkmės ir prasmingų darbų. Geru žodžiu buvo paminėta ilgus metus bibliotekoje dirbusi Marijona Račkauskienė išėjusi į užtarnautą poilsį, paminėta ir pasidžiaugta naujai pasaulį įšvydusiais Vankiškių kaimo naujagimiais. Kaimo šviesulys Stasys Galkevičius, džiaugėsi susirinkusiųjų gausa, linkėjo prasmingai ir linksmai praleisti vakarą, pasidalinti prisiminimais. Stalai buvo gausiai nukloti vaišėm, šventės dalyvius linksmino Danguolė Kvedaravičienė ir Antanas Monkeliūnas. Graži, prasminga, šiltu, draugišku pabendravimu dvelkianti jau tradicine tapusi kaimo žmonių organizuota šventė nuskaidrino sielą, suteikė teigiamų emocijų. Kraštiečiai pažadėjo vieni kitiems susitikti ir kitais metais.

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vankiškių filialo vyresnioji bibliotekininkė Dalė Kočiūnė