Danielius Jakubavičius

2018 10 14 dieną Alytaus r. Santaikos parapija minėjo 90-ies metų gražų jubiliejų.

Iškilmingas minėjimas prasidėjo Šv.mišiomis Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčioje, kuriose dalyvavo 5 kunigai, daugybė svečių ir šios parapijos tikintieji.

Vėliau renginys persikėlė į už kelio esančius kultūros namus, kur visus linksmino daug vietos saviveiklininkų ir kviestinė kapela iš Zarasų rajono "Sadūnai".

Pateikiame peržiūrai renginio nuotraukas ir video: