Rugsėjo 1 d. 15 val.  Rugsėjo 1-osios šventė vyks Alytaus Jaunimo parke. Bus organizuojami žaidimai, pramogos, veiks originali vaikų ir jaunimo erdvė, o vakare 18,30 val.  - koncertas su MONIQUE (Monika Pundziūte) ir E.G.O 

Neužmirškite atvykti!