Pivašiūnų gimnazijos moksleiviai bei darbuotojai Mokslo ir žinių dienos proga gavo didžiausią dovaną – raktą nuo atnaujintos, suremontuotos, švytinčios mokyklos patalpų. Jį Alytaus rajono savivaldybės merui Algirdui Vrubliauskui ir gimnazijos direktoriui Pranui Jauneikai įteikė darbų rangovas – UAB „Gilmera“ direktorius Evaldas Muzikevičius. Nemaža dalis gimnazijos atnaujinimo darbų atlikta prieš kelis metus. Pirmojo mokyklos renovacijos etapo metu sutvarkytas vidinis kiemelis, įrengti lietaus vamzdynai, antruoju etapu apšiltinta dalis mokyklos pastato, kuris buvo pastatytas prieš 57 metus. Lėšų darbams – per 944 tūkst. eurų skirta iš Alytaus rajono savivaldybės ir valstybės biudžetų.   Sutvarkyta gimnazijos aplinka, pastato vidus ir išorė: apšiltintos sienos, suremontuoti kabinetai, laiptinės, aktų bei sporto salės, atlikti vidaus ir kiti būtini darbai (apsauginė ir gaisrinė signalizacija, įspėjimo apie gaisrą sistema, sutvarkytos telekomunikacijų, elektros, apšvietimo, šildymo ir  vėdinimo sistemos, vandentiekis, nuotekos). Be to, gimnazijoje gaminama ir „žalioji“ energija, – čia įgyvendintas atsinaujinančių energijos šaltinių projektas, ant pastato stogo įrengta 44-ių kilovatų galios saulės elektrinė.

Video:


„Turime jaukius kabinetus, sudarytos visos sąlygos mokiniams mokytis, daryti pažangą. Mokykla yra ne tik įstaiga, kurioje mokiniai ugdo dalykines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir turiningo laisvalaikio ir poilsio vieta. Dažnai mokykla vadinama antraisiais namais, todėl kviečiu gimnazijos bendruomenę saugoti ir tausoti tai, ką šiandien turime. Visiems linkiu sveikatos, naujų atradimų ir įsimintinų pamokų“, – kalbėjo gimnazijos direktorius Pranas Jauneika Rugsėjo 1-osios šventėje. Už mokyklos modernizavimą padėkojo savivaldybei ir merui A. Vrubliauskui, UAB „Gilmera“.