Kovo 11-ąją pažymėsime laisvos ir nepriklausomos Lietuvos 30-metį. Siekiant paminėti šią svarbią datą, kovo 5 dieną Butrimonių gimnazijoje vyko jau antras respublikinis Lietuvos pradinių klasių mokinių konkursas „Aš – Lietuvos pilietis“, kurio tikslas – puoselėti bendruomenines, pilietines ir tautines vertybes, ugdyti mokinių komunikacinę, kultūrinę kompetenciją, diegti pagarbą gimtajam kraštui.

Į organizatorių – Alytaus r. Butrimonių gimnazijos pradinių klasių mokytojų metodininkių Ritos Peckuvienės ir Ginos Griškonienės kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė 10 komandų iš keturių šalies savivaldybių: Alytaus r. KrokialaukioTomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija, Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius, Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija, Alytaus r. Miroslavo gimnazija, Alytaus r. Simno gimnazija, 2 komandos iš Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazija, Marijampolės sav. Mokolų progimnazija, Alytaus m. ,,Sakalėlio“ pradinė mokykla. Prie svečių prisijungė 2 šeimininkų komandos: Butrimonių gimnazijos ir jos skyriaus komanda iš Punios pagrindinės mokyklos.

Visus susirinkusius pasveikino šokių būrelio ,,Gojelis“ ir NVŠ pagal ugdymo programą ,,Teatro pinklėse“ ugdytinių meninė kompozicija ,,Tau, Lietuva!“ Po kūrybingų komandų prisistatymo renginio svečius ir šeimininkus pasveikino gimnazijos direktorius Valdas Valvonis. Gražių, padrąsinančių žodžių mažiesiems nestokojo konkurso veiklų vertinimo komisijos pirmininkas, atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius.

Mokytojos, palinkėjusios savo mokiniams didelės sėkmės konkurse, apžiūrėjusios gimnazijos erdves, aplankė Algimanto Žemaičio gėlininkystės ūkį – grožio, spalvų ir kvapų oazę. Tuo metu 12 komandų aktyviai varžėsi konkurse „Aš – Lietuvos pilietis“. Svarbiausia užduotis, reikalavusi teorinių istorijos ir geografijos žinių – testas „Ką žinau apie Lietuvą?“ Vėliau komandų nariai atliko įvairias užduotis: kompiuterinę dėlionę „Lietuvos žemėlapis“, iš detalių rinko šalies himną, žemėlapyje žymėjo nurodytas vietoves, stebėdami nuotraukas įvardino žinomus Lietuvos žmones ir objektus, sudarinėjo žodžius ir turėjo iššifruoti tekstą.

Visas mokinių veiklas atidžiai stebėjo ir vertino veiklų vertinimo komisija. Pirmininkas - atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, narės: Asta Daironienė - Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regioninės kultūros tarybos Alytaus rajono savivaldybės atstovė, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Butrimonių filialo bibliotekininkė, Irena Kaškonienė - Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Punios filialo vyresnioji bibliotekininkė, Irena Šimanskienė - Butrimonių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Renata Balčiūnienė - Butrimonių gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja bei Aušra Malinauskienė - Butrimonių gimnazijos ,,Tėvų klasės“ atstovė.

Po atkaklios kovos buvo paskelbti konkurso rezultatai: I vietą laimėjo Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos 4 kl. komanda (mokytojos Audronė Noreikienė, Edita Rugilė Jasevičienė), II vietą užėmė Alytaus r. Butrimonių gimnazijos komanda (mokytojos Nijolė Karkauskaitė, Sigita Žvinakienė), surinkusi tiek pat taškų, kiek ir pirmosios vietos laimėtojai, tačiau likusi antra kapitonų užduotyje, III vietos laimėtojai - Simno gimnazijos mokiniai (mokytojos Eglė Minevičė, Laima Jurčiukonienė). Visoms komandoms buvo įteiktos padėkos, dalyviams - rašikliai su renginio simbolika. Komandoms nugalėtojoms įteikti diplomai ir statulėlės.

Konkurso naujovė – namų užduoties – plakato ,,Mano širdelė Lietuvai, o Lietuva - tai tu“ nugalėtojo rinkimai. Plakatą-nugalėtoją rinko patys konkurso dalyviai ir komandas ruošusios mokytojos. Surinkę tokį patį balsų skaičių plakato konkurse nugalėjo Alytaus r. Daugų Vlado Mirono ir Alytaus r. Miroslavo gimnazijos.

Pasibaigus konkursui visus jo dalyvius skambia daina pasveikino Butrimonių gimnazijos pradinių klasių mokinių choras.

Konkurso organizatoriai džiaugiasi aktyviais mokiniais, juos rengusiais ir atlydėjusiais mokytojais. Už parengtą meninę programą dėkojame šokių mokytojai Živilei Patinskaitei, teatro mokytojai Astai Daironienei, muzikos mokytojai Neringai Valvonienei, už pagalbą rengiant kompiuterinę užduotį – informacinių technologijų mokytojai Jonei Poliakienei, už skanias dzūkiškas bandas valgyklos darbuotojoms bei ūkininkams Vytautui ir Kristinai Valaičiams, už konkurso dalyvių užimtumą pertraukų metu dėkojame gimnazijos socialinei pedagogei Ramutei Jablonskienei, už pagalbą ruošiantis renginiui - mokytojo padėjėjai Liusei Gecevičienei, už iniciatyvos palaikymą ir visokeriopą paramą organizuojant renginį – Butrimonių gimnazijos direktoriui V. Valvoniui, už renginio akimirkų fiksavimą ,,Tėvų klasės“ seniūnei K. Valaitienei.

Artėjant Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, visus Lietuvos žmones sveikiname meninės kompozicijos ,,Tau, Lietuva!“ žodžiais:

„Kaip vėjas suka malūno sparnus tarp tėviškės obelų,

Taip tikėjimas mūsų visų laisve sklinda viltimi.

Kaip vėjo niekas negali sustabdyti,

Taip mūsų laisvų svajonių, mūsų norų nenuslopins ir neužgniauš niekas.

Laikydami savo rankose vėjo malūnėlius tarsi ryškiaspalvius obuolėlius,

Skleidžiame žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę.

Kartu švęskime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį.

Tik visi drauge esame laisva, veržli, moderni Lietuva!“

Tik kartu galime sukurti kūrybingą, stiprią, teisingą ir svarbią pasauliui valstybę.

 

 

Rita Peckuvienė ir Gina Griškonienė, pradinių klasių mokytojos