Įsteigus Alytaus regiono plėtros tarybą, penkių savivaldybių vadovai ir specialistai  nuotoliniuose susitikimuose aktyviai svarsto tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo galimybes ir sritis.

Alytaus, Lazdijų, Varėnos rajonų, Druskininkų ir Alytaus miesto savivaldybių merų, vicemerų, administracijų direktorių, jų pavaduotojų, specialistų jau aptartas galimas bendradarbiavimas socialinių paslaugų teikimo, turizmo plėtimo, transporto optimizavimo srityse.

„Nustatėme prioritetines sritis. Sutarėme, kad svarbiausios, kuriose galime ieškoti bendrų, gerinančių paslaugas gyventojams sprendimų ir projektų, yra turizmas, transportas, socialinės paslaugos, sveikatos apsauga, vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas. Kartu galėtume vykdyti   pedagogų kvalifikacijos kėlimo, profesinio mokymo, dviračių takų tiesimo projektus, kurti bendras turizmo duomenų bazes ir maršrutus, gerinti susisiekimą, pavyzdžiui, kelią Alytus–Kaunas“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas.

Savivaldybės kartu gali gerinti turizmo infrastruktūrą: tiesti savivaldybes jungiančius dviračių, pėsčiųjų takus, sudaryti bendrus turistinius maršrutus, o vienas iš didžiausių projektų būtų atgaivinti laivybą Nemunu, kuris apjungia visas regiono savivaldybes.

„Manome, kad būtų galima  apjungti turizmo informacijos centrų darbą, informuoti apie lankytinus objektus, bendrai vykdyti jų viešinimo ir reklamos kampanijas, komunikaciją, jungti savivaldybių teritorijose esančius maršrutus. Akcentuotinas Šv. Jokūbo kelias, kuris turi kelias atšakas ir mūsų rajone“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė.  Jos nuomone, savivaldybės galėtų sudaryti turistams bendrą duomenų bazę, kurti informacines sistemas, sudaryti paslaugų paketus.

Aptariant galimą bendradarbiavimą  transporto srityje, pabrėžta kelio Alytus–Kaunas renovacijos  svarba, diskutuota dėl geležinkelio atšakos Vilnius–Varėna–Druskininkai–Gardinas atnaujinimo, susisiekimo keliuose Druskininkai–Vilnius, Druskininkai– Lazdijai–Lenkija  gerinimo. 

„Mes siūlome pasvarstyti apie elektroninius bilietus, nemokamą transportą rajono gyventojams, galimus bendrus vežėjus ir maršrutus. Kai kurioms idėjoms reikėtų atlikti galimybių studijas“, – sakė pasitarime transporto klausimais dalyvavęs administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius.

Socialinės paslaugos aktualios visų savivaldybių gyventojams. Savivaldybės mano, kad galėtų bendradarbiauti įkuriant socialinių paslaugų centrą, turėti bendrus savarankiško gyvenimo, negalią turinčių asmenų globos, nakvynės globos, apnakvindinimo namus, krizių centrus, vykdyti neįgaliųjų integraciją.

„Visi savivaldybių pasiūlymai yra svarstytini. Manau, galime kartu spręsti nemažai socialinių klausimų. Galėtume kartu organizuoti vaikų globą, darbą su priklausomybių turinčiais asmenimis. Čia turime daug patirties, padedame žmonėms, priklausantiems nuo alkoholio, jų šeimoms jau daugiau kaip dešimt metų. Vykdėme intensyvų darbą, kad instituciniuose globos namuose neliktų rajono vaikų, kad vaikai  gyventų šeimose. Rezultatas džiugina. Galime padėti vieni kitiems, o gyventojams dėl to bus tik geriau“, – kalbėjo mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė.

Sveikatos apsauga – dar viena sritis, kurioje galėtų bendradarbiauti regiono savivaldybės. Siūloma kartu dirbti šiose srityse: specializacija, medicinos įrangos  panaudojimas, medicininių paslaugų centrų kūrimas, gydytojų pritraukimas į regioną, greitoji pagalba.

Alytaus rajono savivaldybės informacija