Danielius Jakubavičius

Dainavos kraštas be galo dainingas, todėl jame niekada netrūko puikių muzikantų ir dainorėlių. Šįsyk trumpai papasakosiu apie Dauguose labai gerai žinomus du muzikalius žmones: pusbrolius Iloną (Balkutę) Zapolskienę ir Vidą Balkų. Daugiškiai jau daug metų buvo įpratę juos matyti grojančius, dainuojančius per įvairias šventes. Mat jie kartu dirbo kutūros namuose. O nuo šių metų pavasario jie kartu pradėjo linksminti publiką ir vestuvėse bei baliukuose. Šiek tiek apie juos.

Ilona gimusi 1973 m. Dauguose mokėsi vidurinėje mokykloje. Muzikos mokyklą belankydama baigė akordeono klasę (mokytojas S. Zenkevičius). Įtvirtinti vokalą padėjo muzikos mokytojos S. Maževičienė ir Adomonytė. 1988 m. ir 1990 m. ji kartu su Vilma Truncaite dalyvavo Lietuvos televizijoje rengiamoje vaikų laidoje "Dainų dainelė". Pirmoje - netgi laureatėmis buvo pripažintos. 1991 m. po vidurinės mokslų įstojo į Vilniaus politechnikos mokyklą, ten baigė sekretorės - mašininkės specialybę. Tačiau tada neilgam atitolo nuo koncertinės veiklos. Jau 1993 m. lapkričio mėnesį pradeda dirbti Daugų kultūros namuose ir šis nuolatinis jos gražus kūrybinis darbas nenutrūko iki šių dienų. Per šį laikotarpį visi daugiškiai mielai ateidavo į kultūros namų darbuotojų organizuojamus paminėjimus ir šventinius renginius. Ir kiekviename iš jų, Ilona viena ar su bendramintėmis kolegėmis, savo stipriu gražiu balsu pakeldavo besiklausančiųjų nuotaiką. 

Vidas Balkus gimęs 1970 m. taip pat Dauguose, lankė tokias pačias mokyklas kaip ir jaunesnė pusseserė. 1987 m. baigė muzikos mokyklos akordeono klasę, dirbo Venciūnų pagrindinėje mokykloje muzikos mokytoju, mokėsi Vilniaus J. Talat - Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje akordeono įmantrybių. Taip pat kurį laiką Vidas dirbo Simne akordeono mokytoju, o 1993 - 2006 m. dirbo Daugų kultūros namuose meno vadovu. Jo vadovaujama kapela pasiekė gražių pasiekimų, visur ji buvo kviečiama ir laukiama. Gražiausios jų dainos buvo įrašytos į kasetę "Kaime aš užaugau". Nuo 2002 m. spalio 12 d. V. Balkus pradėjo vargonikauti Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčioje, tuo matyt ne vieną maloniai nustebindamas. Taip pat jis jau trečius metus studijuoja Vilniaus muzikos kolegijoj džiazo!!! specialybės. Tikrai tos žmogaus galimybės yra neišmatuojamos ir nenusakomos... Nuo 1989 m. Vidas kartu su draugais pradėjo groti vestuvėse, krikštynose. Atrodo visokiose iškilmėse yra pabuvoję, gudriausių šposų prikrėtę (beje, pamiršau paklausti ar laidotuvėse nesudalyvavo?). Tačiau kolegos dėl įvairių priežasčių pakriko, grupelė iširo. Dabar gi Vidas su Ilona dviese (gal kiek netradiciškai) uždarbiauja šventiniuose vakarėliuose, linksmina susirinkusiuosius.... Belieka jiems  palinkėti kuo didesnės sėkmės, na ir gražių dainų.