Danielius Jakubavičius

Ne vienerius metus gvildenta mintis parodyti a.a. Vlado Krušnos Peršėkininkų TV vadovo sukauptus kelių dešimtmečių video archyvus įgauna pagreitį. Šiai idėjai pritarusi jo žmona Laimutė Krušnienė sutiko man palaipsniui perduoti diskus, video kasetes ir visa tai pamontavus - paskelbti plačiajai visuomenei. O tai - daugybė renginių, kultūra, dainos. Tikrai bus į kai pasidairyti. Už pagalbą dėkoju Sauliui Belickui bei visiems šiai idėjai pritariantiems žiūrovams.

Šįkart galite pamatyti 2006 metais Vlado Krušnos pagal Genovaitės Švabienės scenarijų nufilmuotą video filmą "Dzūkiška veseilia". Prie kurio prisidėjo daug kultūros darbuotojų ir geranoriškų padėjėjų. 

Pasak G. Švabienės, šiuo filmu norėta parodyti visi Dzūkijos vestuvių papročiai ir apeigos, nuo pat pradžios iki pat pabaigos. Tam, kad visi žinotų ir prisimintų...