Liepos mėnesį garsiai skelbiau, kad iš naujo susipažinsime su Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariais, nes atrodė, kad bus  nesunku gauti iš jų visų po trumpą aprašymą apie save, tačiau paprasta buvo gauti tik iš dviejų, tai iš daugiškių Vytauto Zubro (paskelbta  http://www.danielius.net/straipsniai/pristatome-alytaus-r-savivaldybes-tarybos-narius-vytautas-zubras  ir gydytojos Ramunės Gaisrienės. Vistiek bandysime dar kartą visus "paklibinti"ir pamatysime galutinai, kas nori, gali bendrauti ne vien prieš rinkimus, bet ir visą kadenciją. 

Ramunė Gaisrienė, šeimos klinikos "Disolis" vadovė, gydytoja. Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė.

Nuo kada esate Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė?

R.Gaisrienė: Alytaus rajono savivaldybės tarybos nare esu nepertraukiamai nuo 2000 m.

Ar jūsų deklaruota gyvenamoji vieta atitinka dabar esamą gyvenamąją vietą?

Taip. Gyvenu ten kur  ir deklaravusi oficialiai vietą, Dauguose.

Ką planavote nuveikti taryboje ir kas pasisekė ar nepasisekė nuveikti?

Tarybos narių darbas yra komandinis.Esu sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė ir labiausia teko domėtis ir priimti sprendimus pagal šias kompetencijas. Džiaugiuosi, kad Alytaus rajonas per mano darbo Taryboje laikotarpį labai pasikeitė. Tai ir renovuotos mokyklos, vaikų darželiai, ligoninės ir ambulatorijos, bendruomenių namai, sutvarkytos miestų ir miestelių infrastruktūros, pritraukiant lėšas iš Valstybės, Europos sąjungos, įvairių Fondų. Alytaus rajone yra daugiau nei 50 visuomeninių organizacijų, tarp kurių veiklą tęsia Daugų miesto visuomeninė organizacija ,,Daugų kraštas". Esu šios organizacijos viena iš iniciatorių ir buvau  ilgametė pirmininkė. Visuomeninių organizacijų veikla yra labai svarbi, nes galima įgyvendinti daug iniciatyvų iš apačios, reikia tik būti aktyviems ir pilietiškiems. Tarybos nario darbas- tai reguliarus dalyvavimas posėdžiuose priimant sprendimus, stengiausi būti aktyvia, išsakydavau savo nuomonę. Kaip man sekėsi dirbti, lai sprendžia Alytaus rajono žmonės.


Ar palaikote ryšį su Alytaus rajono žmonėmis, savo rinkėjais? Dalyvaujate renginiuose, skambina jums su prašymais ir panašiai?

Taip. Esu padėjusi žmonėms kreipiantis su asmeniniais prašymais ,Pvz. Daugų m. Jogailos gatvės gyventojai kreipėsi dėl gatvės asfaltavimo pratęsimo 8 gyventojams. Džiaugiuosi, kad Alytaus rajono savivaldybės meras ir administracija atrado tam galimybių ir lėšų.

Be abejo stengiuosi dalyvauti visuose savo Daugų seniūnijos ir rajono didžiausiuose renginiuose.

Kokius dar taryboje gvildensite klausimus ir problemas per likusius kadencijos mėnesius?

Na, darbai yra planuojami metų pradžioje svarstant biudžetą. Taigi svarbu įvykdyti numatytus darbus. Minčių, planų turiu, bet jų svarbą reiks įrodyti.

Ar ketinate kandidatuoti kituose savivaldos rinkimuose? 

Dar neapsisprendžiau.

Linkime sėkmės.

                         Danielius Jakubavičius