Danielius Jakubavičius

Artėjant į pabaigą Alytaus r.savivaldybės tarybos narių 2015-2019 metų kadencijai, panorau  Danielius.net tinklalapio skaitytojams pristatyti visus 25 tarybos narius ir paklausti jų tų pačių klausimų. Jei atvirai, tai dalis tarybos narių skeptiškai į tai pasižiūrėjo, atsižvelgdami į tai gana kreivai ir keistai. Tačiau nepaisant to, pasistengsime visus juos čia "pamatyti" su savo mintimis ir vizijomis. 

Pirmasis į klausimus sutiko atsakyti Vytautas Zubras, Alytaus rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Alytaus profesinio rengimo centro direktorius.

Nuo kada esate Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys?

V.Zubras: Esu dabartinės 2015-2019 m.kadencijos Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys. Taip pat kandidatavau ir buvau išrinktas  tarybos nariu 1997 -2000, 2000 - 2003 m.

Ar jūsų deklaruota gyvenamoji vieta atitinka dabar esamą gyvenamąją vietą?

Gyvenu Alytaus rajone Daugų kaime. Ši gyvenamoji vieta yra mano deklaruota.

Ką planavote nuveikti taryboje ir kas pasisekė ar nepasisekė nuveikti?

Planavau daugiau dėmesio skirti mokykloms, jų infrastruktūros (ypač mokymo priemonių modernizavimo), mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybių didinimui, mokyklų konkurencingumo augimui, inovacijų švietime diegimui.Taip pat savivaldybei priklausančio, tačiau nereikalingo turto  pardavimui bei niekam nepriklausančio turto sutvarkymui.  Turto tvarkymo klausimai vykdomi pernelyg lėtai.

Esu Alytaus rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas. Dirbame darnioje komandoje su kitų partijų atstovais. Formuojant kiekvienų finansinių metų biudžetus mums pavyko įtikinti tarybos narius skirti daugiau lėšų anksčiau minėtoms veikloms įgyvendinti. Buvo įsigytos interaktyvios lentos, multimedija projektoriai, 3D klasės, kompiuteriai ir kt. Taip pat teikiau siūlymus savivaldybės merui dėl dalyvavimo naujo finansavimo modelio  - klasės krepšelio metodikos išbandyme,  visos dienos mokyklos projekto įgyvendinime, aktyviai dalyvavau vaikų neformaliojo švietimo programų bei kultūros projektų vertinime ir kitose savivaldybės veiklose. Džiaugiuosi mokinių ir mokytojų šių mokslo metų rezultatais.

Ar palaikote ryšį su Alytaus rajono žmonėmis, savo rinkėjais? Dalyvaujate renginiuose, skambina jums su prašymais ir panašiai?

Inicijuoju išvažiuojamuosius švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdžius švietimo, kultūros įstaigose. Jų metu vyksta bendravimas su ten dirbančiais žmonėmis, geriau įsigiliname į problemas, randame geresnius sprendimų projektus. Gaunu ir elektroninių laiškų, bendrauju telefonu, susitinkame jų gyvenamose vietovėse. Įvairūs renginiai taip pat puiki proga bendravimui. Taip pat dalyvavau tiesioginėje Dzūkijos TV laidoje, svarstant švietimo ir kitus savivaldybei aktualius klausimus, dariau pranešimą susitikime su Alytaus raj. verslininkais.

Kokius dar taryboje gvildensite klausimus ir problemas per likusius kadencijos mėnesius?

Dėl technologijos dalykų mokymo bendrojo ugdymo mokyklose, technologijos kabinetų infrastruktūros gerinimo gimnazijose, mokytojų etatinio apmokėjimo diegimo. Turėsime išvažiuojamąjį komiteto posėdį Butrimonių ir Pivašiūnų seniūnijų teritorijose veikiančiose švietimo ir kultūros įstaigose. Taip pat inicijuosiu klausimą dėl kelio Pocelonys - Rimėnai sutvarkymo, apjungiant verslo įmonių (žvyro karjerų) bei savivaldybės lėšas. Bus ir daugiau svarbių klausimų.

Ar ketinate kandidatuoti kituose savivaldos rinkimuose? 

Rinkimuose planuoju dalyvauti

Ačiū.