Toks gražus pavyzdys ugdo jaunąją kartą, leidžia geriau suprasti gyvenimo prasmę ir jo trumpumą. Tad nors per šias dienas būkime geresni ir atleiskime vieni kitiems už padarytas skriaudas ir nesusipratimus.