Gyventojai, pageidaujantys gauti išsamią VMI konsultaciją mokesčių klausimais, gali raštu pateikti elektroninį paklausimą sistemoje Mano VMI, naudojantis paslauga „Paklausimų teikimas“. Visi raštu gauti paklausimai atsakomi ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Pateikiant atsakymus mokesčių mokėtojams per Mano VMI, yra užtikrinamas duomenų saugumas ir konfidencialumas. Identifikavus mokesčių mokėtojus, atsakymai į paklausimus yra išsamesni, teikiama detalesnė informacija apie mokestines prievoles ir jų būklę. Taip pat gyventojams patogu vienoje vietoje matyti visus savo pateiktus paklausimus bei gautus atsakymus į juos, jie gali stebėti savo pateiktų paklausimų nagrinėjimo eigą. Be to, automatizuotas gautų paklausimų registravimo ir skirstymo procesas sudaro sąlygas gyventojams tikėtis operatyvesnio jų klausimo nagrinėjimo.

VMI atkreipia dėmesį, kad paklausimo tekstas turėtų būti tvarkingas, su aiškiai suformuluotais klausimais, parašytas valstybine lietuvių kalba.

Gyventojai, norėdami pateikti elektroninį paklausimą per Mano VMI, prisijungę prie sistemos turi pasirinkti skiltį Paslaugos -> Užsakyti paslaugą -> Paklausimai -> Paklausimo pateikimas. Prisijungti prie Mano VMI galima per išorines sistemas (el. bankininkystė, VĮ Registrų centras, Elektroniniai valdžios vartai), su elektroniniu parašu (mobiliuoju arba stacionariu el. parašu) ir su VMI suteiktomis prisijungimo prie VMI el. sistemų priemonėmis.

Savarankiškai aktualią mokesčių informaciją įvairiais mokesčių klausimais galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt. Mokomąją vaizdo medžiagą įvairiomis aktualiomis temomis galima rasti VMI „Youtube“ kanale. Pasikonsultuoti aktualiais klausimais taip pat galima telefonu 1882.