Praėjusį šeštadienį rugsėjo 15 d. Palangoje rinkosi visos Lietuvos Lions klubų nariai į 21-ąjį forumą. Šio renginio metu buvo inauguruotas savo veiklą ką tik pradėjęs Alytaus Lions moterų klubas, kurį šiai dienai vienija dvidešimt viena narė. Tai moterys teisininkės, gydytojos, pedagogės, verslininkės, valstybės tarnautojos.

Apie 300 žmonių išsirikiavo Palangos Vytauto gatvėje eisenai link Kurhauzo, kur vyko forumo programa. Alytaus moterys ėjo visos eisenos priešakyje, nes Lietuvos miestų nariai buvo rikiuojami pagal abėcėlę.

Šio klubo iniciatorė ir pirmąja jo prezidente tapusi aktyvi alytiškė Rita Sabaitė Lietuvos Lions gubernatoriui Gintautui Piragiui davė iškilmingą priesaiką – nesavanaudiškai ir nuoširdžiai visur ir visada padėti kitiems.

Rita mintį prisijungti prie kokios nors savanoriškos ir labdaringos veiklos brandino jau seniai. Kurį laiką domėjosi Alytaus apskrityje veikiančių panašaus pobūdžio klubų veikla ir pasirinko būtent Lions organizaciją. Tokį jos sprendimą nulėmė „lionizmo“ skleidžiamos idėjos, nuostabi bendrystė tarp narių, Lions narių parama ir pagalba vieni kitiems įgyvendinant projektus bei tai, kad prie šio tinklo jungiasi daug jaunų veiklių žmonių.

Tampant šio klubo nariu nebūtina būti turtingu, užtenka turėti idėjų, noro ir skirti tam laiko. Tai galimybė įgyvendinti pačius įvairiausius projektus ir taip padėti tiems, kuriems tos pagalbos labiausiai reikia.

Lions organizacija, kuri gyvuoja jau šimtą metų, turi labai gilias ir gražias tradicijas. Naujo klubo įsteigimui reikia turėti krikštatėvius – kurį nors jau veikiantį klubą. Alytaus Lions klubo moterys be galo džiaugiasi, kad jų krikštatėviais sutiko būti net du klubai. Tai Dzūkijos Lions (vyrų) klubas ir Druskininkų Lions moterų klubas.

Inauguracijos metu klubai krikštatėviai prezidentei įteikė Lions vėliavą su klubo pavadinimu. Gubernatorius atvykusioms narėms įteikė ženkliukus, kuriuos nešioti kiekvienam nariui yra garbė bei įpareigojimas skleisti „lionizmo“ idėjas. Moterys sveikinimų sulaukė ir iš kitų miestų klubų narių. Naujo klubo inauguracija visada šventė visai Lions bendruomenei.

„Steigiantis buvo nepaprastai smagu gauti visą reikalingą pagalbą, paramą ir palaikymą iš bendraminčių. Nesitikėjau, kad būsime taip šiltai priimtos į „Liūtų“ tarpą“,- sakė prezidentė Rita Sabaitė.

Dar viena tradicija – turėti nuolatinę susirinkimų vietą, kuri prie įėjimo būtų pažymėta Lions ženklu. Visame pasaulyje įprasta, kad „Liūtai“ renkasi kokio nors viešbučio restorane nusistatytą mėnesio dieną. Naujojo klubo moterims rinktis net nereikėjo, nes jas mielai priėmė „Dzūkijos dvaro“ šeimininkai Tarzanijoje, Radžiūnų kaime, kur renkasi ir Dzūkijos Lions klubo nariai.

Artimiausiuose klubo veiklos planuose – nusistatyti pagrindines paramos kryptis ir pradėti rengti nedidelius projektus, o visoms susistygavus, išsigryninus stipriąsias puses, pereiti ir prie didelių.

Lions yra viena didžiausių, aktyviausių ir reprezentatyviausių visuomeninių-klubinių organizacijų visame pasaulyje. Šiuo metu 202 šalyse veikia 46 tūkst. LIONS klubų. Jie vienija apie 1,4 mln. narių. Lietuvoje šiai dienai yra 33 klubai iš 18-os miestų, vienijantys apie 700 narių. Alytaus moterų klubas tapo dešimtuoju moterų klubu. Kitus klubus sudaro vyrų arba mišrūs.

Lions veikla yra organizuota parama. Lions klubai vykdo įvairius labdaros projektus, dalyvauja programose ir ieško finansinių lėšų, kurias paskirsto penkioms prioritetinėms veiklos sritims: padeda žmonėms su regėjimo negalia, rūpinasi sergančiais diabetu, onkologinėmis vaikų ligomis, inicijuoja ir aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo programose bei rūpinasi aplinkos apsauga. Kasmet Lions pagelbsti daugiau kaip 100 mln. žmonių visame pasaulyje. Pagrindinė Lions misija – TARNAUTI.

Prezidentė Rita Sabaitė nuolat girdinti pačias įvairiausias nuomones apie paramos organizavimą, ypatingai apie tai, kad gerus darbus galima daryti ir tyliai, vis dėlto mano, kad apie tai kalbėti būtina.

„Gerus darbus turbūt darome daugelis iš mūsų. Nuvežame vaikų išaugtus drabužėlius vargingiau gyvenančioms šeimoms, galbūt nuperkame labai reikalingą buities prietaisą ar kaip kitaip smulkiai prisidedame prie jų gyvenimo sąlygų gerinimo. Tačiau ar daug mūsų asmeniškai gali padėti šeimai, kurią ištinka didelė nelaimė? Suserga vaikai onkologinėmis ligomis ir jiems reikalinga tūkstantinė materialinė parama arba laukia sudėtingas ir ilgas gydymas užsienio valstybėje. Tokiems likimo nuskriaustiesiems galime padėti tik visi kartu. Todėl būtina viešinti, skatinti žmones būti bendruomeniškais, užjaučiančiais ir tiesiančiais pagalbos ranką. Po vieną dažnai mes negalime daug, bet visi kartu galime padaryti nepaprastus dalykus“,- sakė Rita Sabaitė.