Mokslo ir žinių dienos proga Alytaus rajono mokyklų bendruomenės pasveikino savivaldybės vadovai.

Meras Algirdas Vrubliauskas apsilankė Daugų Vlado Mirono gimnazijoje ir gimnazijos Alovės skyriuje, mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė – Pivašiūnų ir Butrimonių gimnazijose, administracijos direktorė Gintarė Jociunskaitė – Miroslavo gimnazijoje ir Simne, kur 3 ugdymo įstaigos: gimnazija, specialioji mokykla ir nuo šių metų Profesinio rengimo filialu tapusi Simno žemės ūkio mokykla, tradiciškai kartu pažymi mokslo metų pradžią. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius pasveikino Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos ir gimnazijos Ūdrijos skyriaus bendruomenes. 

Mokslo metų pradžios šventėje Simne dalyvavo LR Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, tarybos nariai.

Pasak mero A. Vrubliausko, rugsėjis ypatingas kiekvienam – jis susivirpina širdį. „Nuo vaikų, mokytojų ir tėvų susitelkimo priklauso jaunos kartos ateitis, jų kelias į pažinimo pasaulį. Jeigu visa mokyklos bendruomenė dirbs vieningai – neįveikiamų dalykų nėra“, – kalbėjo A. Vrubliauskas.

Meras susirinkusiems Dauguose ir Alovėje palinkėjo įdomių, prasmingų mokslo metų, abiturientams – nepamiršti savo krašto, o naujus mokinius šiltai priimti.

Daugų gimnazijos bendruomenę pasveikino direktorius Almantas Jakimavičius. Šventė vyko centrinėje miesto aikštėje, dėl vykdomo gimnazijos renovacijos projekto.

Alytaus rajone yra per 20 sporto aikštelių. Vienos įrengtos, kitose darbai suplanuoti.  Kad mokyklų bendruomenės būtų aktyvios ir sportuojančios, gimnazijoms ir jų skyriams savivaldybė dovanojo kamuolių, o pirmokams – savivaldybės spalvinimo knygelių.

Nauji mokslo metai – faktai, skaičiai ir naujovės

Alytaus rajonas naujus mokslo metus pasitinka su naujovėmis. Deja, kaip ir kasmet mokinių mažėja, tačiau tinklo pertvarka neplanuojama. Daugėja paslaugų ne tik mokiniams, bet ir tėvams, mokytojams. Kokie bus mokslo metai rajono ugdymo įstaigose?

Švietimo įstaigų tinklas. Alytaus rajone yra 6 gimnazijos: Simne, Butrimonyse, Pivašiūnuose, Dauguose, Krokialaukyje, Miroslave ir 4 jų skyriai: Punioje, Alovėje,  Ūdrijoje, Makniūnuose, 5 ikimokyklinio ugdymo skyriai: Miroslave, Simne, Dauguose, Butrimonyse, Venciūnuose. Ikimokyklinis ugdymas vyksta visose bendrojo ugdymo mokyklose ir jų skyriuose.      

Veikia Simno specialioji mokykla,  neformalaus švietimo paslaugas teikia Alytaus rajono  meno ir sporto mokykla, turinti 6 filialus: Butrimonyse, Simne, Miroslave, Pivašiūnuose, Krokialaukyje ir Punioje.

Mokyklų tinklo pertvarka. Neplanuojama.

Mokinių skaičius. Planuojama, kad rajono mokyklose mokysis 1504 mokiniai (93 mažiau nei praėjusiais mokslo metais), iš jų 96 pirmokai (13 mažiau nei praėjusiais mokslo metai).  Per 1000 Alytaus rajono mokinių lanko Alytaus miesto mokyklas.

Mokytojų skaičius. Rajono ugdymo įstaigose dirba 255 pedagogų, administracinio ir aptarnaujančio personalo – 166 darbuotojai.

Didžiausia gimnazija. Daugų Vlado Mirono gimnazija didžiausia rajone, joje ir jos skyriuose  mokosi 343 mokiniai, dirba 35 pedagoginiai darbuotojai.

Mokyklose bus prieinama daugiau paslaugų.  Psichologinė pagalba mokiniams,  mokytojams ir tėvai nuo rudens bus teikiama Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijoje, gimnazijos Ūdrijos pagrindinio ugdymo ir daugiafunkciame skyriuje, Miroslavo gimnazijoje. 

Psichologas dirba Daugų gimnazijoje. Kitoms ugdymo įstaigoms psichologo paslaugas pagal poreikį teikia Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras. Prailgintos dienos darbo grupės veikia visose gimnazijose ir jų skyriuose.

Mokytojams kompensuojamos kelionės į darbą rajono mokyklose išlaidos.Savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kad trūkstamų dalykų pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams važiuojantiems į darbą 10 ir daugiau kilometrų į vieną pusę ir grįžtantiems atgal, kelionės išlaidos bus kompensuojamos iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto. Šiuo metu išlaidos kompensuojamos 33 mokytojams.

Švietimo įstaigų remontas. Alytaus rajono savivaldybė įgyvendina Daugų Vlado Mirono gimnazijos modernizacijos projektą. Gimnazijos renovacijos darbai vyksta keliais etatais. Planuojama, kad Daugų Vlado Mirono gimnazijos renovacijos darbai galutinai bus baigti kitų metų kovą. Bendra darbų vertė – daugiau nei 1 mln. eurų. Projektas finansuojamas Alytaus rajono savivaldybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis.

Baigti Pivašiūnų gimnazijos apšiltinimo darbai, kiek ankščiau sutvarkytas vidinis kiemelis, įrengti lietaus vamzdynai.

Miroslave seniūnijos pastate sutvarkytos patalpos ir įrengtos dvi ikimokyklinio ugdymo grupės. Po vieną ikimokyklinio ugdymo grupę atnaujinta Simne ir Butrimonyse. Grupėse nupirkti nauji baldai, įranga, žaislai, įrengti interaktyvūs žaidimai.

Kitos ugdymo įstaigose buvo atliekami einamieji remontai.

Sustiprinta mokyklų materialinė bazė.Europos Sąjungos fondų ir Alytaus rajono savivaldybės lėšomis – už daugiau kaip 100 tūkst. eurų – Simno ir Butrimonių gimnazijose įrengtos modernias gamtos mokslų laboratorijos su laboratoriniais baldais, įranga, šiuolaikiškomis mokymosi priemonėmis.Rajono gimnazijos aprūpintos kompiuteriais, interaktyviomis sistemomis. Daugų Vlado Mirono ir Miroslavo gimnazijoms nupirkta 3D klasės mokomoji įranga, Simno – VEX EDR robotai. Atnaujinta Pivašiūnų gimnazijos aktų salės akustika, nupirkta nauja garso ir šviesos aparatūra.

Popamokinė veikla. Alytaus rajono mokiniams teikiamos Neformaliojo švietimo paslaugos (NVŠ). Įvairius užsiėmimus nemokamai praėjusiais mokslo metais lankė 560 mokinių. NVŠ programos bus tęsiamos ir šiais mokslo metais.

Mokymasis visą gyvenimą. Simne ir Dauguose veikia Trečiojo amžiaus universitetai. Jų tinklą rajone planuojama plėsti.

Naujovės. Paskelbti konkursai dviejų gimnazijų vadovų pereigoms eiti: Miroslavo ir Krokialaukio. Dokumentai priimami iki šių metų spalio 24 d.        

Nuo rudens rajono mokiniai ugdymo įstaigose palaipsniui bus pradėti maitinti švediško stalo principu, t.y. vaikas galės pasirinkti ką valgyti iš tos dienos siūlomo meniu.

Mokinių pavėžėjimas. 67 procentų mokinių į rajono ugdymo įstaigas yra pavežama. Šiais metais naują mokyklinį autobusą gavo Pivašiūnų gimnazija. Iš viso Alytaus rajono gimnazijos turi 23 mokyklinius autobusus, iš kurių – 19 geltonųjų autobusų, dvi mokiniams pavėžėti skirtos transporto priemonės įsigytos iš savivaldybės biudžeto.

Pasikeitimai profesinėse mokyklose. Simno žemės ūkio mokykla, esanti Švietimo ir mokslo ministerijos žinioje, nuo šių metų rugsėjo 1 d. prijungiama prie Alytaus profesinio rengimo centro. Daugų technologijų ir verslo mokykla kol kas veiks savarankiškai. 

Alytaus rajono savivaldybės informacija