Nuo 1975 m.  spalio 1 d.  švenčiama Pasaulinė muzikos diena. Ta proga Alytaus r. meno ir sporto mokykloje, Daugų skyriuje vyko popietė „Aš labai myliu muziką“, skirta šiai dienai paminėti, kurią organizavo mokytoja Joana Laugalienė.  

Popietės metu dalintasi mintimis apie muzikos reikšmę kiekvieno mūsų gyvenime, smuiko rakto spalvinimą ir jo dėlionę. Mokytojai Joanai koncertą padėjo vesti 4 kl. mokinys Ąžuolas Karpiejus, kuris linksmai pristatė mokinių atliekamus kūrinius, sugalvojo užduotis, kur draugai galėjo pagroti ir pademonstruoti vaidybinius gebėjimus. Popietės metu buvo ugdomas bendruomeniškumas, tolerancija ir, žinoma,  gera nuotaika. Savo kūrinius nuotaikingai atliko  Emilija, Milda, Dominyka, Aida, Skaistė, Ugnė, Neidas, Elsinta, Pijus, Ąžuolas.

Mokytoja Rasa Babarskienė pateikė keletą faktų, kur žymūs žmonės, bet ne muzikantai, puikiai grojo įvairiais instrumentais. Štai keletas jų: Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka grojo violončele, buvęs JAV prezidentas puikiai grojo saksofonu, aktorė Meril Stryp ir išradėjas Albertas Einšteinas – smuiku, aktorius Čarlis Čaplinas – akordeonu. Šį sąrašą būtų galima tęsti...

Mokyklos direktorė Auksė Sapežinskienė pasveikino visus su Muzikos diena, kuri taurina, pakelia nuotaiką, plečia akiratį ir pasaulėžiūrą.

                                                                                            Alytaus r. meno ir sporto mokyklos informacija