Pivašiūnuose vyko šaunus Kovo 11-osios tinklinio turnyras su meru ir dviem kunigais priešaky:

Video: