Alytaus r. meno ir sporto mokyklos Pivašiūnų skyriaus jaunieji smuikininkai, kanklininkai ir akordeonistai su koncertine programa ,,Sušildykime širdies gerumu“ gruodžio šeštą dieną, per šv. Mikalojaus, vaikų, jūrininkų, keliautojų globėjo dieną apsilankė Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namuose.

Nuo senų laikų išlikusiomis, liaudyje vadinamomis ,,Mykolinių“ tradicijomis: dalintis gerumu, sveikinimais, dovanomis, nes vakarų pasaulyje šv. Mikalojus siejamas su ,,Kalėdų seneliu“, - pasidalinome ir mes, atnešę vaikų rankomis išlankstytas ir iškarpytas popierines eglutes ir, žinoma, muzikines melodijas.

Kaip miela vaikams išgyventi tą džiaugsmą, kuriuo dalinasi šių namų gyventojai, globojami direktoriaus Sigito Karlono. Mokytoja metodininkė Laimutė Aleksiupienė pastebėjo ir visų klausytojų vardu išreiškė nuostabą, taip tinkamai parinktais posmais, kuriuos parinko koncertą vedantis mokytojas metodininkas Algirdas Glovickis, pristatydamas skambančias kankles, smuiką.

Už lango tamsu, bet širdyje šviesu, o kaip džiugu girdėti niūniuojančius kartu su grojančiais trečiokais ir penktokais vaikais žilagalvius, švytinčiais veidais, žmones.

,,Ir visai mes nenorime valgyti. Norime klausyti jūsų, kad ir visą dieną“, - šitaip sakė mums rūpestingos širdys, kada bandėme atsiprašyti už vėluojančius pietus. Gerumas aplankė šituos namus. Lai ir jūsų namuose įsižiebia meilės žiburėlis.

Mokytojas metodininkas  Algirdas Glovickis