Gyvenimo kelio pasirinkimas – dažnam jaunuoliui iššūkius kelianti užduotis. Daugiausia klausimų kyla tada, kai baigus mokyklą reikia pradėti galvoti apie ateitį, apie profesijos pasirinkimą ir kurį laiką mistiškai skambantį karjeros planavimo kelią. Jaunam žmogui trūksta patarimų, motyvaciją keliančių pavyzdžių. Taip kilo idėja netradicinėje erdvėje pravesti profesinės karjeros pamoką.

          Alytaus r. viešosios bibliotekos Pivašiūnų skyriaus vyresnioji bibliotekininkė M. Burneikienė ir Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, profesinės karjeros planavimo mokytoja Virginija Venčkauskaitė džiaugiasi gražaus bendradarbiavimo rezultatu. Diskutuojant apie netradicinių erdvių panaudojimą ugdymo procese, bibliotekininkė M. Burneikienė prisiminė 1982 metų Pivašiūnų vidurinės mokyklos 24 abiturientų laidą ir šaunius jos mokinius. Apsilankyti Alytaus r. bibliotekos Pivašiūnų skyriuje buvo pakviestas buvęs M. Burneikienės auklėtinis, Kauno parašiutininkų klubo vadovas Kęstutis Milišauskas. Šio susitikimo nekantriai laukė Pivašiūnų gimnazijos  karjeros planavimo III gimn. klasės mokiniai. Gimnazistai norėjo sužinoti kaip K. Milišauskas pasirinko profesiją, kaip jis įgyvendino savo svajonę. Gerbiamas Kęstutis apie lakūno profesiją svajojo jau mokykloje ir siekė to tikslo. Kelias nebuvo lengvas, jis po pamokų važiuodavo į Alytų , kur vyko užsiėmimai, susiję su jo būsima profesija, o grįžti į rajoną jau nebūdavo kuo, jis eidavo pėstute, nepaisydamas ar lyja, ar sninga, taip jis stengėsi pasiekti savo svajonę.

Apie savo darbą, akcentavo ne romantiką, bet profesinį pasiruošimą, drąsą ir nusiteikimą įveikti save.

         „ Kelias renkantis profesiją  prasideda nuo svajonių. Tačiau vienas svarbiausių čia yra psichologinis pasirengimas. Norim būti stiprūs, turim  išmokti įveikti save. Tai naudinga daugelio profesijų atstovams. Pirmiausia pradėjau skraidyti lėktuvu, sklandžiau, nes buvau baigęs aviacijos mokyklą, kur gavau instruktoriaus-sklandytojo išsilavinimą. Stažavausi, keičiau profesijos profilį. Įsitikinau, jog parašiutizmas yra tai, kas man geriausia. Šioje profesijoje yra ir romantikos, tai aukštis, į kurį gal net paukštis nepakyla, skrydžio laimė, nuostabaus grožio panorama“,- pasakojo Kęstutis. Lakūnas didžiavosi, kad į Pociūnus, kur klubas įsikūręs, dažnai pasimokyti ar patobulinti išmoktus šuolius su parašiutu atvažiuoja ne tik lietuviai, dažnai sulaukia ir Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Gruzijos, Baltarusijos, Kaliningrado  bei kitų šalių atstovų. Parašiutininkų klubo vadovas visus pakvietė į  Pociūnuose rengiama šventę  „Diena su aviacija“ , ši diena pretenduoja tapti tradicine.

           Šią pamoką stebėjo ir  Alytaus r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Aivaras Vyšniauskas, kuris pasidžiaugė, kad bibliotekoje vyksta tokie susitikimai – pamokos: ,, (...) juk  nesuklysime sakydami, kad kiekvienas teisingas pasirinkimas prasideda nuo savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi. Taip yra ir renkantis profesiją: mokėjimas suvokti savo stipriąsias savybes, sąmoningumas, realistinis aplinkos suvokimas ir sugebėjimas formuluoti tikslus bei rasti efektyviausius jų įgyvendinimo būdus yra esminiai teisingo ir sėkmingą ateitį žadančio karjeros planavimo principai. Tyrimais įrodyta, kad karjeros ugdymo paslaugos prisideda prie asmens mokymosi ir darbo motyvacijos kūrimo, geresnių mokymosi rezultatų‘‘. Direktorius apdovanojo daugiausiai skaitančius Pivašiūnų filialo bibliotekos skaitytojus, tai Pivašiūnų gimnazijos 2 klasės mokinį Gabrielių Svirbutą, 4 klasės mokinę Dinarą Dobrovolskaitę ir Pivašiūnų gyventoją, buvusią lietuvių kalbos mokytoją Mildą Junevičienę. 

Pivašiūnų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Venčkauskaitė