Kiekvienais metais rugsėjo 23 d. Pivašiūnų  gimnazijoje  vyksta renginiai, skirti Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Kad nebūtų pamiršta istorinė tiesa apie Lietuvoje  gyvenusius žydus ir tragišką jų likimą, šiais mokslo metais netradicinė integruota  istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 5, III gimn. klasių mokiniams vyko Klydžionių kaime ( Butrimonių sen.), žydų žūties vietoje. Istorijos vyresnioji mokytoja Vilija Bareikienė papasakojo mokiniams apie  Alytaus r. Butrimonių miestelyje prieš Antrąjį pasaulinį karą gyvenusią gausią žydų bendruomenę, kuri 1941m. rugsėjo 9 dieną buvo atskirta nuo kitų miestelyje gyvenusių žmonių ir išvaryta į mirtį – sušaudyta Klydžionių kaime ( 2 km nuo Butrimonių link Pivašiūnų). Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas Sigitas Karlonas pateikė daug  įdomių detalių apie tragiškus įvykius, pasidalijo vietinių gyventojų pasakojimais, ką  jiems teko regėti ir išgyventi tą kraupią rugsėjo dieną. Mokiniai atsinešė lauko akmenėlių, kuriuos padėjo prie paminklo masinėje žydų sušaudymo vietoje. Pagerbėme nužudytuosius tylos minute, uždegėme atminimo žvakeles.
      Holokaustas – ne tik žydų tragedija. Tai – mūsų tragedija, nes netekome Lietuvos piliečių, kartu su mumis kūrusių valstybę, dalyvavusių šalies ekonominiame, kultūriniame ir politiniame gyvenime.   

Istorijos vyr. mokytoja Vilija Bareikienė, Lietuvių kalbos mokytojas metodininkas Sigitas Karlonas