Maltos ordino pagalbos tarnyba kasmet kviečia Gerumo savaitei. Taigi Pivašiūnų maltiečių grupė mielai atsiliepė šiai gražiai akcijai. Geri darbai - tai kiekvieno žmogaus pareiga, pašaukimas... Esame patyrę visi, koks būna palaimintas tarnystės laikas, dovanotas kitiems ir dėl kitų. Taip nesinori rašyti, ką darėme, nuveikėme, pradžiuginome, nes iš tiesų: ,,Gera daryti gera...“- šiuo maltietišku šūkiu norisi apibendrinti savuosius darbelius Pivašiūnų seniūnijoje.

   Tad belieka pasidžiaugti Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių Gabijos, Auksės, Dainoros, Virginijos, Romos gerumo akimirkomis, įpintomis Šventajame rašte:

 ,,Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas- mane aprengėte, ligonis- mane aplankėte... Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.“  Mt. 25,35-39 

                                                                  Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė